Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Αριθμός άρθρου: 
57

Τιμωρείται διά φυλακίσεως και διά χρηματικής ποινής χιλίων (1.000) ευρώ κατ’ ελάχιστον ή διά της ετέρας των ποινών τούτων:
α) Όστις εκ προθέσεως παρέλειψεν την σύνταξιν του ετησίου ισολογισμού πέραν της υπό του καταστατικού οριζομένης προθεσμίας.
β) Όστις εν γνώσει συνέταξεν ή ενέκρινεν ισολογισμόν εναντίον των διατάξεων του παρόντος νόμου ή του καταστατικού.
γ) Όστις δολίως άνευ ισολογισμού ή εναντίον του ισολογισμού ή δυνάμει ψευδούς ή παρανόμου ισολογισμού επεχείρησε την διανομήν κερδών ή τόκων προς τους μετόχους, μη ληφθέντων εκ πραγματικών κερδών.
δ) Όστις εκ προθέσεως παρέλειψε να συγκαλέση γενικήν συνέλευσιν κατά παράβασιν του παρόντος νόμου ή καταστατικού.
ε) Όστις, κληθείς δι’ ητιολογημένης πράξεως της εποπτικής αρχής ν’ αποκαταστήση την κατά τον νόμον και το καταστατικόν τάξιν εν τη διοικήσει ή διαχειρίσει της εταιρείας ηρνήθη ή ημέλησε να συμμορφωθή εντός της ταχθείσης αυτώ κατά κατώτατον όριον δεκαπενθημέρου προθεσμίας προς την πρόσκλησιν της εποπτικής αρχής.
 

*Η προβλεπόμενη χρηματική ποινή τέθηκε με την ΑΥΕθνΟικΟικ­Ανάπτ Κ2-17998/31.12. 2001 (ΦΕΚ Β΄ 23/16.1.2002).

 

 

Social Media