Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Αριθμός άρθρου: 
63Δ

Για κάθε εκπρόθεσμη υποβολή στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή, πράξεων και στοιχείων των ανωνύμων εταιρειών, που προβλέπονται στα άρθρα 11 παρ. 5, 20 παρ. 7, 26α παρ. 2 και 43β παρ. 3 και 6, επιβάλλεται πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ υπέρ του Δημοσίου.
Ο τρόπος επιβολής του προστίμου, η αναπροσαρμογή του ύψους αυτού, καθώς και η διαδικασία είσπραξής του, ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
*Το άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 15 παρ. 2 του Ν 2339/1995

*Η προβλεπόμενη χρηματική ποινή τέθηκε με την ΑΥΕθνΟικΟικ­Ανάπτ Κ2-17998/31.12. 2001 (ΦΕΚ Β΄ 23/16.1.2002).

Social Media