Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Αριθμός άρθρου: 
755

Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα να πληροφορείται αυτοπροσώπως για την πορεία των εταιρικών υποθέσε­ων, να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα, καθώς και να κα­ταρτίζει περίληψη της περιουσιακής κατάστασης της εται­ρίας. Αντίθετη συμφωνία είναι άκυρη.

Social Media