Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

2004/39/ΕΚ

www.freelaw.gr
2004/39/ΕΚ

για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, για την τροποποίηση των οδηγιών 85/611/ΕΟΚ και 
93/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

 

AttachmentSize
2004_39_ek.pdf1.21 MB

Social Media