Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Αξιόγραφα

www.freelaw.gr
Αξιόγραφα

Άρθρα νόμου

1. Η έκδοσις δικαιογράφων εις τον κομιστήν (ανώνυμα χρεώγραφα) απαγορεύεται, εξαιρέσει των τραπεζικών γραμματίων, των μετοχών ανωνύμου εταιρείας και των μη εν όψει ομολογιών ομολογιακού δανείου ανωνύμου εταιρείας, των τοκομεριδίων και των μερισματογράφων αυτών, ως και παντός άλλου δικαιογράφου, υπό ειδικής διατάξεως νόμου αναγνωριζομένου.
2. Η έκδοσις δικαιογράφων εις διαταγήν απαγορεύεται, εξαιρέσει μόνον των περιπτώσεων του άρθρου 76.
3. Το παρά την απαγόρευσιν εκδοθέν δικαιόγραφον είναι άκυρον, του εκδότου ευθυνομένου προς τον κομιστήν εις αποζημίωσιν.
4. Η έκδοσις χρηματικών ανωνύμων ομολογιών μη ομολογιακού δανείου επιτρέπεται μόνον εις ημεδαπήν ανώνυμων εταιρείαν, έχουσαν δικαίωμα εκδόσεως τραπεζικών γραμματίων.

Διαβάστε περισσότερα..

Social Media