Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Αναζήτηση Στοιχείων - Εντολή Επανελέγχου

www.freelaw.gr
Αναζήτηση Στοιχείων - Εντολή Επανελέγχου
Αριθμός άρθρου: 
155

1. Το δικαστήριο, με απόφασή του, μπορεί να ζητά, από κάθε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή, καθώς και από κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, πληροφορίες και στοιχεία χρήσιμα για τη διάγνωση της υπόθεσης. Όλοι αυτοί έχουν την υποχρέωση να παρέχουν προς το δικα­στήριο τις πληροφορίες και τα στοιχεία που τους ζητού­νται, μέσα στην τασσόμενη με την απόφαση προθεσμία. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 42.

2. Το δικαστήριο, με απόφασή του, μπορεί επίσης, όποτε το κρίνει αναγκαίο, να διατάζει τη διενέργεια επανε­λέγχου από μέρους της Διοίκησης. Η σχετική έκθεση για τον επανέλεγχο πρέπει να κατατίθεται στο δικαστήριο μέσα στην τασσόμενη με την απόφαση προθεσμία.
 
3. Επίσης, το δικαστήριο με απόφασή του, σε εξαιρε­τικές περιπτώσεις, μπορεί να ζητεί από τη Διοίκηση τη διενέργεια πολύπλοκων αριθμητικών υπολογισμών, σύμ­φωνα με τα κριθέντα με την απόφαση αυτή, ορίζοντας συγχρόνως ρητή δικάσιμο για την περαιτέρω εκδίκαση της υπόθεσης. Η σχετική έκθεση της Διοίκησης υποβάλλεται υποχρεωτικώς στο δικαστήριο είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη νέα δικάσιμο. (Η παρ. 3 τίθεται όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 Ν. 3659/2008 με ισχύ από 7-6-2008. Παράλληλα έγινε αναρίθμηση των πρώην παρ. 3 και 4 σε παρ. 4 και 5 αντίστοιχα).
 
4. Οι κατά τις προηγούμενες παραγράφους αποφάσεις επιδίδονται στους διαδίκους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 195.
 
5. Ως προς την παράταση της τασσόμενης με την από­φαση, κατά τις προηγούμενες παραγράφους, προθεσμίας, εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 152.   

Social Media