Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Απαραίτητα Στοιχεία

www.freelaw.gr
Απαραίτητα Στοιχεία
Αριθμός άρθρου: 
45

1. Το δικόγραφο, εκτός από τα στοιχεία που απαιτούν ειδικότερες διατάξεις, πρέπει να προσδιορίζει σαφώς το είδος και το αντικείμενο του και να αναφέρει:

α) το δικαστήριο στο οποίο απευθύνεται,

β) τον τόπο και το χρόνο της σύνταξής του και

γ) αν υποβάλλεται μεν από φυσικό πρόσωπο, το όνο­μα, επώνυμο, πατρώνυμο και την ακριβή διεύθυνση της κατοικίας και του χώρου εργασίας του ίδιου, του νόμιμου αντιπροσώπου του και, αν υπάρχουν, του δικαστικού πλη­ρεξούσιου και του αντικλήτου του, αν υποβάλλεται δε από νομικό πρόσωπο, ένωση προσώπων ή ομάδα περιουσί­ας, την επωνυμία και την έδρα τους, καθώς και το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο και την ακριβή διεύθυνση της κατοι­κίας και του χώρου εργασίας του εκπροσώπου τους και, αν υπάρχουν, του δικαστικού πληρεξουσίου και του αντικλήτου τους, ενώ, αν υποβάλλεται από το Δημόσιο, τον τί­τλο της δημόσιας υπηρεσίας και το όργανο που το εκπρο­σωπεί. 

δ) Αν το δικόγραφο υπογράφεται από δικηγόρο, ανα­γράφεται η ηλεκτρονική του διεύθυνση. Στο δικόγραφο περιέχεται και συνοπτική έκθεση των τιθέμενων νομικών ζη­τημάτων, η οποία δεν υπερβαίνει τις 200 λέξεις. Το περιε­χόμενο της έκθεσης μπορεί να καθορίζεται με απόφαση του Γενικού Επιτρόπου της Επικράτειας των τακτικών διοι­κητικών δικαστηρίων, η οποία αναρτάται σε πίνακες ανα­κοινώσεων ή στην ιστοσελίδα των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Η υποχρέωση για σύνταξη συνοπτικής έκθε­σης δεν αφορά την αίτηση αναστολής.

­
2. Οι διευθύνσεις των κατά την προηγούμενη παρά­γραφο προσώπων πρέπει να γνωστοποιούνται στο δικα­στήριο με το πρώτο δικόγραφο που απευθύνεται σε αυτό. Αν η γνωστοποίηση γίνεται, το πρώτο, με άλλο δικόγραφο, υπόμνημα ή έγγραφο, αυτό πρέπει να κατατίθεται στο αρ­μόδιο δικαστήριο και να επιδίδεται, από τα ίδια αυτά πρό­σωπα, στους λοιπούς διαδίκους. [εδάφιο γ']Αν το δικόγραφο υπο­γράφεται από δικηγόρο, αναγράφεται η ηλεκτρονική του διεύθυνση.
 
3. Κάθε μεταβολή στη διεύθυνση ή στην ιδιότητα των κατά τις προηγούμενες παραγράφους προσώπων, η οποί­α επήλθε κατά το χρονικό διάστημα από την άσκηση του ένδικου βοηθήματος έως και τη λήξη της τελικής εκκρε­μοδικίας στο δεύτερο βαθμό, πρέπει να γνωστοποιείται κατά τη διαδικασία της διάταξης της δεύτερης περιόδου της παρ. 2, η οποία και εφαρμόζεται αναλόγως. Αλλιώς, οι επιδόσεις γίνονται εγκύρως στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί ή ωσάν να μην είχε επέλθει η μεταβολή, κατά πε­ρίπτωση.
 
4. Αν δεν δηλωθεί καμία διεύθυνση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2, η επίδοση γίνεται με παράδοση του επιδοτέου εγγράφου στο γραμματέα του οικείου δικα­στηρίου.
 
5. Τα δικόγραφα και τα υπομνήματα υπογράφονται από τους δικαστικούς πληρεξουσίους των διαδίκων. Κατ' εξαίρεση, στις περιπτώσεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 27, τα δικόγραφα και τα υπομνήματα μπορούν να υπο­γράφονται, κατά περίπτωση, από τους ίδιους τους διαδί­κους ή τους νόμιμους αντιπροσώπους ή τους εκπροσώ­πους τους.
 
*[παρ. 1δ] προστέθηκε με το άρθρο 48 Ν. 4055/2012
[παρ. 2] Το εδάφιο γ' προστέθηκε με το άρθρο 48  Ν. 4055/2012.

Social Media