Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Δημόσια και Ιδιωτικά

www.freelaw.gr
Δημόσια και Ιδιωτικά
Αριθμός άρθρου: 
169

1. Δημόσια είναι τα έγγραφα τα οποία έχουν συνταχθεί από δημόσιο όργανο.

2. Ιδιωτικά είναι όλα τα έγγραφα τα οποία δεν είναι δη­μόσια. Τα ιδιωτικά έγγραφα πρέπει πάντως να φέρουν την υπογραφή του συντάκτη ή, αν δηλώνεται αδυναμία υπο­γραφής, άλλο σημείο το οποίο τίθεται από το συντάκτη. Στην τελευταία αυτήν περίπτωση, το έγγραφο πρέπει να επικυρώνεται από συμβολαιογράφο ή άλλη δημόσια αρχή, οι οποίοι και βεβαιώνουν συγχρόνως ότι ο εκδότης δήλω­σε αδυναμία υπογραφής.
 
3. Θεωρούνται επίσης έγγραφα, κατά τις διακρίσεις των προηγούμενων παραγράφων:
 
α) τα βιβλία των οποίων την τήρηση επιβάλλουν οι κεί­μενες διατάξεις και
 
β) οι φωτογραφικές ή κινηματογραφικές αναπαραστά­σεις και κάθε άλλη απεικόνιση, καθώς και οι φωνοληψίες.

Social Media