Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Διορισμός

www.freelaw.gr
Διορισμός
Αριθμός άρθρου: 
58

1. Ο ιδιώτης, που δεν έχει ο ίδιος ή ο νόμιμος αντι­πρόσωπος ή ο εκπρόσωπος ή ο δικαστικός πληρεξούσιός του την κατοικία ή το χώρο της εργασίας του στην έδρα του δικαστηρίου, οφείλει να διορίζει, ως αντίκλητο, πρόσωπο που έχει την κατοικία ή το χώρο της εργασίας του στην έδρα αυτήν. Δικαίωμα να διορίσει αντίκλητο έχει ο διάδικος σε κάθε άλλη περίπτωση.

2. Ο διορισμός γίνεται με το πρώτο δικόγραφο που απευθύνεται στο δικαστήριο, μπορεί όμως να γίνει και με νεότερο έγγραφο του διαδίκου, το οποίο πρέπει να κατα­τίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου και να επιδίδεται από αυτόν στους άλλους διαδίκους. Ο διορισμός ισχύει, ως προς το δικαστήριο, από την κατάθεση ενώ, ως προς τους άλλους διαδίκους, από την προς αυτούς επίδοση του σχετικού εγγράφου.
 
3. Η πράξη του διορισμού πρέπει να περιέχει το όνο­μα, επώνυμο και πατρώνυμο, το επάγγελμα και τις διευ­θύνσεις της κατοικίας και του χώρου εργασίας του αντικλή­του. Σε περίπτωση μεταβολής των διευθύνσεων, εφαρμό­ζονται αναλόγως όσα ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 45.
 
4. Όλες οι επιδόσεις μπορούν να γίνουν στον αντίκλη­το του διαδίκου, ακόμη και όταν ο διάδικος κατοικεί ή ερ­γάζεται στην έδρα του δικαστηρίου.

Social Media