Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Εξέταση Ενώπιον του Δικαστηρίου ή του Εισηγητή-Δικαστή Απόφαση

www.freelaw.gr
Εξέταση Ενώπιον του Δικαστηρίου ή του Εισηγητή-Δικαστή Απόφαση
Αριθμός άρθρου: 
179

1. Το δικαστήριο μπορεί, ύστερα από πρόταση διαδί­κου ή και αυτεπαγγέλτως, να διατάζει την εξέταση μαρ­τύρων είτε ενώπιόν του είτε ενώπιον του εισηγητή-δικα­στή. Είναι δυνατόν να αποφασιστεί η εξέταση μάρτυρα ακόμη και αν αυτός έχει εξεταστεί σύμφωνα με τα οριζό­μενα στο άρθρο 185. (Η παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 31 Ν. 3900/2010 με ισχύ από 1-1-2011).

2. Η απόφαση, εκτός από τα στοιχεία που προβλέπονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 152, πρέπει να αναφέρει και το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα, καθώς και τη διεύ­θυνση της κατοικίας του μάρτυρα.

Social Media