Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Κοινές Διατάξεις

www.freelaw.gr
Κοινές Διατάξεις
Αριθμός άρθρου: 
114

1. Στα πρόσωπα που, κατά τα προηγούμενα άρθρα, νομιμοποιούνται να ασκήσουν παρέμβαση, ανακοινώνεται η δίκη, με κοινοποίηση του εισαγωγικού δικογράφου και γνωστοποίηση της δικασίμου είκοσι (20) τουλάχιστον πλή­ρεις ημέρες πριν από αυτήν, από οποιονδήποτε διάδικο.

2. Η παρέμβαση ασκείται με ιδιαίτερο έγγραφο, το ο­ποίο κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου στο ο­ποίο εκκρεμεί το σχετικό ένδικο βοήθημα ή μέσο και, με τη φροντίδα του παρεμβαίνοντος, επιδίδεται, με την ποινή του απαραδέκτου, σε κυρωμένο αντίγραφο στους διαδίκους τουλάχιστον έξι (6) πλήρεις ημέρες πριν από τη συ­ζήτηση. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως όσα ορί­ζονται στην παρ. 3 του άρθρου 126. Η παράλειψη της πιο πάνω επίδοσης καλύπτεται αν εκείνος προς τον οποίο αυτή έπρεπε να γίνει παρίσταται στο ακροατήριο και δεν αντιλέγει.
 
3. Οι διατάξεις για την ομοδικία, τη συνάφεια και το χω­ρισμό δικογράφων εφαρμόζονται αναλόγως και στην πα­ρέμβαση.
 
4. Αποφάσεις, πράξεις και δικόγραφα που προβλέπεται ότι επιδίδονται στους διαδίκους, μετά την άσκηση της παρέμβασης επιδίδονται και στους παρεμβαίνοντες. (Το άρθρο 114 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 παρ. 1 και 2 Ν. 3659/2008 με ισχύ από 7-6-2008).

Social Media