Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Παραίτηση

www.freelaw.gr
Παραίτηση
Αριθμός άρθρου: 
143

1. Η παραίτηση από ένδικο βοήθημα ή μέσο μπορεί να γίνει ως το πέρας της τελευταίας συζήτησης.

2. Η παραίτηση γίνεται:
 
α) με προφορική δήλωση, στο ακροατήριο, του διαδί­κου ή του νόμιμου αντιπροσώπου ή του εκπροσώπου ή του δικαστικού πληρεξουσίου του,
 
β) με έγγραφη δήλωση του δικαστικού πληρεξουσίου του διαδίκου, η οποία κατατίθεται στη γραμματεία του δι­καστηρίου,
 
γ) με έγγραφη δήλωση του ίδιου του διαδίκου ή του νόμιμου αντιπροσώπου ή του εκπροσώπου του, κατατιθέ­μενη στη γραμματεία του δικαστηρίου, η οποία περιλαμβά­νεται είτε σε συμβολαιογραφικό είτε σε ιδιωτικό έγγραφο, εφόσον στην τελευταία περίπτωση η γνησιότητα της υπο­γραφής του δηλούντος βεβαιώνεται από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
 
3. Είναι ανίσχυρη η παραίτηση που γίνεται υπό όρο ή αίρεση.
 
4. Ανάκληση της παραίτησης δεν επιτρέπεται.
 
5. Αν η παραίτηση γίνει πριν από την έναρξη της πρώ­της συζήτησης, δεν απαιτείται η συναίνεση του αντιδίκου.
 
6. Τα έννομα αποτελέσματα της παραίτησης επέρχο­νται αφότου γίνει η προφορική, ή κατατεθεί η έγγραφη δήλωση.
 
7. Αν η, κατά τις περιπτώσεις β' και γ' της παρ. 2, έγγραφη δήλωση παραίτησης κατατεθεί στη γραμματεία του δικαστηρίου πριν να οριστεί δικάσιμος, η παραίτηση γίνεται δεκτή με πράξη του προέδρου του συμβουλίου, ή του δικαστή, που διευθύνει το δικαστήριο, ο οποίος πά­ντως, αν αμφιβάλλει, μπορεί να εισαγάγει την υπόθεση ενώπιον του δικαστηρίου.
 
8. Κατά την παραίτηση από μέρους του Δημοσίου ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου τηρούνται οι εκάστοτε ισχύουσες ειδικές διατάξεις.

Social Media