Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Πρόσβαση στα Στοιχεία της Δικογραφίας

www.freelaw.gr
Πρόσβαση στα Στοιχεία της Δικογραφίας
Αριθμός άρθρου: 
130

1. Οι διάδικοι έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση όλων των στοιχείων της δικογραφίας. Επίσης δικαιούνται να λαμβάνουν, με δαπάνη τους:

α) απλά ή επικυρωμένα αντίγραφα των εγγράφων που έχουν συνταχθεί επ’ ευκαιρία της δίκης και βρίσκονται στη δικογραφία και

β) ύστερα από έγκριση του προέδρου του συμβουλίου ή του δικαστή, που διευθύνει το δικαστήριο, απλά αντίγραφα των εγγρά­φων που έχουν συνταχθεί από όργανα του δημόσιου το­μέα και βρίσκονται, επίσης, στη δικογραφία. Ανάλογα δι­καιώματα έχουν και οι τρίτοι οι οποίοι νομιμοποιούνται να ασκήσουν παρέμβαση.

2. Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων της προηγούμε­νης παραγράφου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των παρα­γράφων 3, 4, 5 και 7 του άρθρου 16 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Social Media