Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Πρόσθετη Παρέμβαση

www.freelaw.gr
Πρόσθετη Παρέμβαση
Αριθμός άρθρου: 
113

1. Σε δίκη που εκκρεμεί ύστερα από άσκηση προσφυ­γής ή αγωγής, μπορεί να παρέμβει τρίτος, προς υποστή­ριξη του διαδίκου υπέρ του οποίου έχει έννομο συμφέρον να αποβεί η δίκη.

2. Ο παρεμβαίνων επιχειρεί όλες τις διαδικαστικές πράξεις που προβλέπει ο νόμος εφόσον δεν αντιτίθενται στο συμφέρον και στις πράξεις του διαδίκου υπέρ του ο­ποίου παρεμβαίνει, έχει δε δικαίωμα να ασκήσει όλα τα έν­δικα μέσα.
 
3. Παρέμβαση μπορεί να ασκηθεί το πρώτο και στην κατ' έφεση δίκη.

Social Media