Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Κατάθεση Προτάσεων και Αποδεικτικών Μέσων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου και του Ειρηνοδικείου

www.freelaw.gr
Κατάθεση Προτάσεων και Αποδεικτικών Μέσων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου και του Ειρηνοδικείου
Αριθμός άρθρου: 
238

Ενώπιον του μονομελούς πρωτοδικείου οι προτάσεις κατατίθενται, ενώπιον δε του ειρηνοδικείου δύνανται να κατατεθούν, το αργότερο στο ακροατήριο κατά τη συζήτηση της υπόθεσης. Οι αυτοτελείς ισχυρισμοί προτείνονται προφορικά και, όσοι δεν περιέχονται στις προτάσεις, καταχωρίζονται στα πρακτικά. Οι διάδικοι μπορούν έως τη δωδεκάτη ώρα της τρίτης εργάσιμης ημέρας από τη συζήτηση ή από την αυτοψία ή από τη λήξη της προθεσμίας για την κατάθεση της γνωμοδότησης των πραγματογνωμόνων να καταθέσουν προσθήκη στις προτάσεις τους, με την οποία σχολιάζονται οι αποδείξεις, προτείνονται ισχυρισμοί και προσκομίζονται ένορκες βεβαιώσεις, έγγραφα και γνωμοδοτήσεις κατά το άρθρο 390 μόνο για την αντίκρουση ισχυρισμών που προτάθηκαν για πρώτη φορά κατά τη συζήτηση. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 εδάφια β΄ και γ΄, 2, 5 και 6 του άρθρου 237 [1].


[1] Στη θέση της καταργηθείσας διάταξης του άρθρου 238 ΚΠολΔ προστέθηκε με το άρθρο 24 του ν. 3994/2011 η ως άνω νέα ταυτάριθμη.

Social Media