Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Ανακοίνωση των Εγγράφων της Ανάκρισης

www.freelaw.gr
Ανακοίνωση των Εγγράφων της Ανάκρισης
Αριθμός άρθρου: 
101

1. Ο ανακριτής, μόλις μετά την κλήτευσή του εμφανισθεί ή οδηγηθεί σ' αυτόν ο κατηγορούμενος για να απολογηθεί, του ανακοινώνει το περιεχόμενο του κατηγορητηρί­ου και των άλλων εγγράφων της ανάκρισης. Επιτρέπεται επίσης στον κατηγορούμενο να μελετήσει ο ίδιος ή ο συνή­γορός του το κατηγορητήριο και τα έγγραφα της ανάκρι­σης. Με γραπτή αίτηση του κατηγορουμένου και με δαπά­νη του χορηγούνται σε αυτόν αντίγραφα του κατηγορητη­ρίου και των εγγράφων της ανάκρισης.

2. Την ίδια υποχρέωση έχει ο ανακριτής και τα ίδια δι­καιώματα ο κατηγορούμενος όταν κληθεί ξανά σε συμπλη­ρωματική απολογία. Πάντως μετά το τέλος της ανάκρισης και προτού διαβιβαστεί η απολογία στον εισαγγελέα (άρ­θρο 308 παρ. 1) καλείται πάντοτε ο κατηγορούμενος να μελετήσει όλη τη δικογραφία. Αν όμως η ανάκριση εξακο­λούθησε περισσότερο από μήνα μετά την πρώτη ή κάθε μεταγενέστερη απολογία, δικαιούται ο κατηγορούμενος να ασκεί τα δικαιώματά του μια φορά το μήνα και κάθε φορά ο ανακριτής συντάσσει σχετική έκθεση κάτω από την απολο­γία του κατηγορουμένου.

Άρθρο 12 Ν. 4236/2014
Δικαίωμα πρόσβασης στο υλικό της δικογραφίας (άρθρα 7 και 8 της Οδηγίας 2012/13/ΕΕ)
Στο άρθρο 101 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προστίθενται παράγραφοι 3, 4 και 5 ως εξής:

3. Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2, εφόσον δεν θίγεται το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, οι αρμόδιες αρχές, κατά την ανάκριση, προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση, δεν επιτρέπουν την πρόσβαση σε τμήμα του υλικού, αν αυτή ενδέχεται να θέσει σε
σοβαρό κίνδυνο τη ζωή ή τα θεμελιώδη δικαιώματα άλλου προσώπου ή αν τέτοια άρνηση είναι απολύτως απαραίτητη για την προστασία σημαντικού δημοσίου συμφέροντος, όπως στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η πρόσβαση θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη διεξαγωγή έρευνας ή να βλάψει σοβαρά την εθνική ασφάλεια.
4. Για την παροχή πληροφοριών στον κατηγορούμενο, σύμφωνα με τα παραπάνω, συντάσσεται έκθεση ή γίνεται ειδική μνεία στην έκθεση που συντάσσεται αρμοδίως.
5. Ο κατηγορούμενος ή ο συνήγορός του έχει το δικαίωμα να υποβάλει αντιρρήσεις κατά της ενδεχόμενης παράλειψης ή άρνησης της αρμόδιας αρχής να παράσχει τις κατά τα ανωτέρω πληροφορίες. Η παράγραφος 3 του άρθρου 236Α εφαρμόζεται αναλόγως.»

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Ανακοίνωση εγγράφων ανάκρισης στον κατηγορούμενο: Με την εμφάνισή του στον Ανακριτή/Μετά το τέλος της ανάκρισης και πριν τη διαβίβαση της δικογραφίας στον εισαγγελέα. 

Social Media