Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Δικαιώματα του Κατηγορουμένου στην Προανάκριση

www.freelaw.gr
Δικαιώματα του Κατηγορουμένου στην Προανάκριση
Αριθμός άρθρου: 
104

1. Τα δικαιώματα που προβλέπονται στα άρθρα 100 παρ. 1, 2 και 4, 101,102 και 103 τα έχει ο κα­τηγορούμενος και στην προανάκριση. Στην περίπτωση ό­μως αυτή δεν είναι υποχρεωτικό να τηρηθεί η διάταξη της δεύτερης περιόδου της παρ. 2 του άρθρου 101.

2. Όταν ενεργείται προανάκριση, σύμφωνα με το άρ­θρο 243 παράγραφος 1, ο κατηγορούμενος μπορεί να α­σκήσει τα δικαιώματα, που προβλέπονται στα άρθρα 101 και 102 και να υποβάλει εγγράφως την απολογία του εκ­προσωπούμενος από συνήγορο, που διορίζεται κατά το άρθρο 96 παρ. 2, εκτός αν θεωρείται αναγκαία η αυτοπρό­σωπη εμφάνισή του, κατά την κρίση εκείνου που ενεργεί την προανάκριση. Ο κατηγορούμενος εκπροσωπούμενος δια του συνηγόρου υποχρεούται να δηλώσει τη διεύθυνση της κατοικίας του, εφαρμοζόμενων αναλόγως των εδαφίων γ' και ε' του άρθρου 273.

Social Media