Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Τριμελές Εφετείο

www.freelaw.gr
Τριμελές Εφετείο
Αριθμός άρθρου: 
111

Το τριμελές εφετείο δι­κάζει τα αναφερόμενα στις πιο κάτω περιπτώσεις κακουργήμα­τα, από τα υπαγόμενα δε στην αρμοδιότητα του μονομελούς εφετείου (άρθρο 110) εκείνα κατά των οποίων στο νόμο απειλείται η ποινή της ισόβιας κάθειρξης». ( Ο τίτλος και η πρώτη περίοδος του 111 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν από την παρ. 3 του άρθρ 29 του 4055/12-3-12). (1)

1. Τα κακουργήματα που προβλέπονται από τον Ποινικό Κώδικα σχετικά με το νόμισμα, τα υπομνήματα, την ιδιοκτησία, τα περιουσιακά δίκαια, την ψευδή βεβαί­ωση υπαλλήλου, νόθευση, απιστία και υπεξαίρεση στην υπηρεσία, αν τελέστηκαν από πολίτες, άσχετα με το πρόσωπο του παθόντα και το ποσό του οφέλους ή της ζημίας, ή αν τελέστηκαν από στρατιωτικούς και στρέ­φονται οπωσδήποτε κατά του Δημοσίου ή νομικού προ­σώπου δημόσιου δικαίου ή κατά άλλου νομικού προσώ­που από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 263Α του Ποινικού Κώδικα και εφόσον το όφελος που πέτυχε ή επιδίωξε με αυτά ο δράστης ή η ζημία που προξενήθηκε ή απειλήθηκε στο δημόσιο ή στα πιο πάνω νομικά πρόσωπα υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ. Τα κακουργήματα της δωροδοκίας που αναφέρονται στα άρθρα 159, 235, 236 και 237 του Ποινικού Κώδικα και τα κακουργήματα της παραβίασης του απορρήτου των τηλεφωνημάτων και της προφορικής συνομιλίας του άρ­θρου 370Α του Ποινικού Κώδικα. Τα κακουργήματα του άρ­θρου 173 παράγραφος 2 του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα συναφή με αυτά πλημμελήματα και κακουργήματα, έστω και αν τα τελευ­ταία τιμωρούνται βαρύτερα από τα ως άνω κύρια κακουργή­ματα*1».

2. Τα κακουργήματα κλοπής, υπεξαίρεσης και πλα­στογραφίας που προβλέπονται από τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, αν στρέφονται οπωσδήποτε κατά του Δημοσίου ή νομικού προσώπου που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο και το όφελος που πέτυχε ή επιδίωξε με αυτά ο δράστης ή η ζημία που προξενήθηκε ή απειλήθηκε κατά του Δημοσίου ή των πιο πάνω νομικών προσώπων υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ.

3. Το ποσό των 730 ευρώ που προβλέπεται από τα άρθρα 1 και 2 του ν. 1608/1950 «περί αυξήσεων των ποινών των προβλεπομένων δια τους καταχραστάς του δημοσίου», όπως τροποποιήθηκε από το ν.δ. 790/70 «περί τροποποιήσεως διατάξεων του Ποινικού Κώδικος και του Κώδικος Ποινικής Δικονομίας» και το ν. 495/ 1976 «περί όπλων, εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανημάτων και άλλων τινών ποινικών διατάξεων», αυξάνεται σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ. Το όριο αυτό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ ισχύει είτε ο κατηγορούμενος είναι πολίτης είτε είναι στρατιωτικός.

4. Τα εγκλήματα της δόλιας χρεοκοπίας ανώνυμων εταιρειών και τραπεζών.

5. Τα κακουργήματα της πειρατείας, τα κακουργήματα κατά της ασφάλειας της σιδηροδρομικής ή υδάτινης συγκοι­νωνίας ή της αεροπλοΐας που προβλέπονται στον Ποινικό Κώδικα ή σε ειδικούς ποινικούς νόμους, τα κακουργήματα που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 187 και στο άρ­θρο 187Α του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα συναφή με αυτά πλημμελήματα και κακουργήματα, έστω και αν τα τε­λευταία τιμωρούνται βαρύτερα από τα ως άνω κύρια κα­κουργήματα.*5

Με την περίπτωση γ' του άρθρου 34 του Ν 3904/23-2-2010 ΦΕΚ 218Α καταργήθηκε η παράγρ. 6 και με την παράγρ. 1 του άρθρου 10, του ίδιου νόμου, οι παράγραφοι 7 και 8 αναριθμήθηκαν σε 6 και 7.

6. «Τα πλημμελήματα των δικαστών πολιτικής, ποι­νικής και διοικητικής δικαιοσύνης και εισαγγελέων, συμ­περιλαμβανομένων των παρέδρων, των ειρηνοδικών, ει­δικών πταισματοδικών, των μελών του Συμβουλίου της Επικρατείας, των παρέδρων, εισηγητών και δοκίμων ειση­γητών του, των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των παρέδρων, εισηγητών και δοκίμων εισηγητών του, του γε­νικού επιτρόπου, επιτρόπων και αντεπιτρόπων που υπηρετούν σ’ αυτό, καθώς και του γενικού επιτρόπου, ε­πιτρόπων και αντεπιτρόπων επικρατείας στα τακτικά διοι­κητικά δικαστήρια, των δικηγόρων και των μελών του Νο­μικού Συμβουλίου του Κράτους».*6

7. «Τις εφέσεις κατά των αποφάσεων του τριμελούς πλημμελειοδικείου, κατά των αποφάσεων που εκδίδονται από το πρωτοδικείο στην περίπτωση του άρθρου 116 παρ. 1 και κατά των αποφάσεων του δικαστηρίου των ε­φετών σύμφωνα με το άρθρο 499»*7.

8. «Τις εφέσεις κατά των αποφάσεων του μονομε­λούς εφετείου». (Η παρ. τίθεται όπως προστέθηκε από την παρ. 4 του άρθρ. 29,  του Ν. 4055/12-3-12).

*1 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4322/2015.

*5 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 Ν. 3251/2004.

*6 ό­πως αναριθμήθηκε και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 Ν. 3904/2010.

*7 ό­πως αναριθμήθηκε και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 Ν. 3904/2010.

(1) Βλ. άρθρο 8 Ν. 3772/10-7-2009 σύμφωνα με το οποίο: «Τα πλημμελήματα των ιατροδικαστών υπάγονται στην αρμοδιότητα του δικαστηρίου των Εφετών».

ΠΜ:

«Τα κακουργήματα της δωροδοκίας που αναφέρονται στα άρθρα 159, 235, 236 και 237 του Ποινικού Κώδικα και τα κακουργήματα της παραβίασης του απορρήτου των τηλεφωνημάτων και της προφορικής συνομιλίας του άρ­θρου 370Α του Ποινικού Κώδικα*11.  «Τα κακουργήματα του άρ­θρου 173 παράγραφος 2 του Ποινικού Κώδικα και εκείνα που τελέσθηκαν από πρόσωπο που έχει καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά αυτού και προβλέπονται στα άρθρα 189 παρά­γραφος 3 και 380 του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα συναφή με αυτά πλημμελήματα και κακουργήματα, έστω και αν τα τελευ­ταία τιμωρούνται βαρύτερα από τα ως άνω κύρια κακουργή­ματα*1».

*1 όπως το εδάφιο προστέ­θηκε από το άρθρ. 27 του Ν. 3772/2009.

*11 όπως προστέθηκε από το άρθρου 10 του Ν. 3674/2008.

Social Media