Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Αναρμοδιότητα του Δικαστηρίου που Δίκασε Πρωτοδίκως

www.freelaw.gr
Αναρμοδιότητα του Δικαστηρίου που Δίκασε Πρωτοδίκως
Αριθμός άρθρου: 
121

Το δικα­στήριο που δικάζει κατ' έφεση, αν κρίνει ότι το δικαστήριο που δίκασε σε πρώτο βαθμό ήταν αναρμόδιο, επειδή το έγκλημα υπαγόταν σ' αυτό ή σε κατώτερο από το πρωτο­βάθμιο δικαστήριο, ακυρώνει την απόφαση που προσ­βάλλεται με έφεση και δικάζει ανέκκλητα το ίδιο την υπό­θεση στην ουσία (άρθρο 502 παρ. 3). Σε κάθε άλλη πε­ρίπτωση καθ' ύλην αναρμοδιότητας ακυρώνει την από­φαση που προσβάλλεται με έφεση και παραπέμπει την υπόθεση στο αρμόδιο δικαστήριο, ενεργώντας ταυτόχρονα όσα προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 120.

Social Media