Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Προσδιορισμός

www.freelaw.gr
Προσδιορισμός
Αριθμός άρθρου: 
122

1. Η τοπική αρμοδιότητα προσδιορίζεται από τον τόπο όπου τελέστηκε το έγκλημα ή όπου κατοικεί ή διαμένει προσωρινά ο κατηγορούμενος όταν αρχίζει η ποινική δίωξη.

2. Για έγκλημα που τελέστηκε με έντυπο το οποίο εκδόθηκε στην Ελλάδα αρμόδιο είναι το δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου, όπως αποδεικνύεται, δημοσιεύ­τηκε το έντυπο (1). Όταν πρόκειται για δυσφήμηση ή εξύ­βριση αρμόδιο είναι επίσης και το δικαστήριο στην περι­φέρεια του οποίου κυκλοφόρησε μεταγενέστερα το έντυ­πο, αν ο παθών κατοικεί ή διαμένει μόνιμα στην περιφέ­ρεια αυτή. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου ο κατηγορούμενος έχει το δικαίωμα να ζητήσει με αίτησή του από τον εισαγγελέα του δικαστηρίου του τόπου κατοι­κίας ή διαμονής του παθόντος να παραπεμφθεί η εκδίκαση της υποθέσεως στο δικαστήριο του τόπου εκδόσεως του εντύπου. Ο εισαγγελέας διατάσσει την παραπομπή, εφόσον κρίνει ότι συντρέχουν βάσιμοι λόγοι ευχερέστερης διεξαγωγής της δίκης. Αν η αίτηση απορριφθεί, ο κατηγο­ρούμενος ή ο συνήγορός του μπορεί να υποβάλει παρό­μοια αίτηση στο δικαστήριο που δικάζει την υπόθεση, το οποίο αποφασίζει για την παραπομπή ή όχι της υπο­θέσεως. Αν το έντυπο εκδόθηκε στο εξωτερικό, αρμόδιο είναι το δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου το έντυπο κυκλοφόρησε για πρώτη φορά και αν δεν εξακριβώθηκε αυτός ο τόπος, αρμόδιο είναι το δικαστήριο στην περιφέ­ρεια του οποίου κατοικεί ή διαμένει προσωρινά αυτός που προσβλήθηκε˙ σε κάθε άλλη περίπτωση, το δικαστήριο της πρωτεύουσας.

 

(1) (Το πρώτο εδ. της παρ. 2 του άρθρου 122 τίθεται όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 1178/81. Κατά την μεταγλώττιση όμως από το Π.Δ. 258 /86 η μορφή του διαφοροποιήθηκε ως εξής: «Για έγκλημα που τελέστηκε με έντυπο το οποίο εκδόθηκε στην Ελλάδα αρμόδιο είναι τόσο το δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου, όπως αποδεικνύεται, δημοσιεύτηκε το έντυπο, όσο και το δικαστήριο του τόπου της κατοικίας ή της προσωρινής διαμονής του κατηγορουμένου»).

Social Media