Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Ένσταση Αναρμοδιότητας

www.freelaw.gr
Ένσταση Αναρμοδιότητας
Αριθμός άρθρου: 
126

1. Η ένσταση για τοπική αναρμοδιότητα προτείνεται σε οποιοδήποτε στάδιο της ανάκρισης και έως την έναρξη της αποδεικτι­κής διαδικασίας στο ακροατήριο. Το δικαστήριο, το δικα­στικό συμβούλιο κατά τη διάρκεια της ανάκρισης και ο εισ­αγγελέας κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, διαπιστώνοντας την αναρμοδιότητά τους, παραπέμπουν την υπό­θεση στο δικαστήριο ή στον εισαγγελέα που είναι αντί­στοιχα αρμόδιοι σύμφωνα με τα προηγούμενα άρθρα. Το όργανο που διαπίστωσε την αναρμοδιότητά του οφείλει και μετά την παραπομπή αυτή να φροντίσει για τη διενέρ­γεια των ανακριτικών πράξεων που είναι επείγουσες και δεν επιδέχονται αναβολή.

2. Η ένσταση τοπικής αναρμοδιότητας που προτάθηκε έγκαιρα και δεν έγινε δεκτή, αν επαναληφθεί στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο και γίνει δεκτή, έχει συνέπεια την ακύρωση από το δικαστήριο αυτό της απόφασης που προσβάλλεται με την έφεση. Η υπόθεση τότε παραπέμπεται στο αρμόδιο δικαστήριο, μόνο όταν αυτό δεν ανήκει στην περιφέρεια του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου. Στην αντίθετη περίπτωση το τελευταίο δικαστήριο δικάζει το ί­διο την υπόθεση στην ουσία (άρθρο 502 παρ. 3).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Ένσταση τοπικής αναρμοδιότητας: Έως την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας στο ακροατήριο.

Social Media