Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Αρμοδιότητα σε Περίπτωση Συμμετοχής

www.freelaw.gr
Αρμοδιότητα σε Περίπτωση Συμμετοχής
Αριθμός άρθρου: 
130

1. Στην περίπτωση που συμμετέχουν περισσότεροι στο έγκλημα, αρμόδιο δικαστήριο για όλους είναι εκείνο που είναι αρμόδιο για εκείνον από τους συμμέτοχους ο οποίος επισύρει τη βαρύτερη ποινή. Αν οι συμμέτοχοι υπάγονται σε δικαστήρια διαφορετικού βαθμού (άρθρο 111 αριθ. 6 και άρθρο 112 αριθ. 2), αρμόδιο δικαστήριο για όλους είναι το ανώτερο. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο θεωρείται στην περίπτωση αυτή ανώτερο από τα άλλα.

2Το δικαστήριο ή το δικαστικό συμβούλιο μπορεί για ιδιαίτερους λόγους που αφορούν την ασφαλέστερη διά­γνωση της αλήθειας ή την ταχύτερη εκδίκαση της υπόθε­σης να διατάξει το χωρισμό της ανάκρισης ή και της συζή­τησης στο ακροατήριο.

3.  Αν κάποιος από αυτούς που συμμετείχαν στο έγ­κλημα είναι ανήλικος, η ποινική δίωξη γι' αυτόν χωρίζε­ται, και ο ανήλικος δικάζεται από το δικαστή ανηλίκων. Στα πλημμελήματα, αν ο εισαγγελέας στην περίπτωση της εισαγωγής με απευθείας κλήση και αιτιολογημένη απόφα­σή του που μνημονεύει τους συγκεκριμένους λόγους ή το δικαστικό συμβούλιο κρίνουν ότι δεν ενδείκνυται ο χωρι­σμός για λόγους που αφορούν το συμφέρον της δικαιο­σύνης, την υπόθεση τη δικάζει το κατά την παρ. 1 αρμό­διο δικαστήριο, στο οποίο μετέχει αν είναι δυνατόν σε κάθε βαθμό ο ειδικός δικαστής ανηλίκων. Δεν εμποδίζεται πάντως το δικαστήριο να διατάξει το χωρισμό. Η κατά το δεύτερο εδάφιο συνεκδίκαση δεν επιτρέπεται, εφόσον κατά το χρόνο τέλεσης της πράξης ο ανήλικος δεν είχε συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος της ηλικίας του. (Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3, του άρθρου 130, τίθεται όπως προστέθηκε με το άρθρο 7, παρ. 2, του Ν. 3090/24-12-2002).

4.  Όσα ορίζονται στην παρ. 3 ισχύουν και στην περί­πτωση του αγρονομικού ή αγροτικού πταίσματος. Στα άλ­λα πταίσματα η ποινική δίωξη για τον ανήλικο χωρίζεται πάντοτε.

5.  Οι διατάξεις του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα για τη συνάφεια ή τη συναιτιότητα εξακολουθούν να ισχύουν.

Social Media