Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Αποχή από Περαιτέρω Ενέργειες

www.freelaw.gr
Αποχή από Περαιτέρω Ενέργειες
Αριθμός άρθρου: 
133

1. Μόλις υποβληθεί η αίτηση και ωσότου εκδοθεί οριστική α­πόφαση γι' αυτήν, τα δικαστήρια μεταξύ των οποίων δημιουργήθηκε η σύγκρουση αρμοδιότητας και οι ανακριτικοί υπάλληλοι οφείλουν να απέχουν από κάθε περαιτέρω εν­έργεια. Γι' αυτό το σκοπό ο εισαγγελέας που απασχολή­θηκε με την αίτηση, μόλις την παραλάβει, ειδοποιεί τους ανακριτικούς υπαλλήλους ή τους δικαστές που ασχολή­θηκαν με την υπόθεση. Οι δικαστές ειδοποιούνται διαμέ­σου του προέδρου τους. Οπωσδήποτε δεν κωλύεται η δι­ενέργεια των ανακριτικών πράξεων που επείγουν.

2. Αν οι ανακριτικοί υπάλληλοι ή οι δικαστές που α­σχολήθηκαν με την υπόθεση συνεχίζουν τη διενέργεια πράξεων, μολονότι ειδοποιήθηκαν, τιμωρούνται πειθαρχι­κά και ευθύνονται για τις ζημίες και τα έξοδα που δημιουργήθηκαν από αυτό το λόγο. Επίσης, διαδικασία που συνεχίστηκε με αυτό τον τρόπο είναι αυτοδικαίως άκυρη, εκτός από την περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1.

Social Media