Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Πρακτικά της Συνεδρίασης

www.freelaw.gr
Πρακτικά της Συνεδρίασης
Αριθμός άρθρου: 
140

Τα πρακτικά της συνεδρίασης συντάσσονται από το γραμματέα με ευ­θύνη δική του, καθώς και με ευθύνη του δικαστή που διευ­θύνει τη συζήτηση. Τα πρακτικά μνημονεύουν : α) τον τόπο, το χρόνο της συνεδρίασης και τις διακοπές της, καθώς και την ώρα που ορίστηκε για κάθε επανάληψη, β) τα ονοματεπώνυμα των δικαστών και του εισαγγελέα ή του δη­μόσιου κατήγορου και του γραμματέα, γ) το ονοματεπώ­νυμο και ό,τι άλλο συντελεί στην εξακρίβωση της ταυτότη­τας του κατηγορουμένου, των διαδίκων, των εκπροσώ­πων τους και των συνηγόρων, δ) τα ονοματεπώνυμα των μαρτύρων, των διερμηνέων, των πραγματογνωμόνων και των τεχνικών συμβούλων και ε) την όρκιση των μαρτύ­ρων, των διερμηνέων και των πραγματογνωμόνων.

Social Media