Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Σύνταξη των Πρακτικών

www.freelaw.gr
Σύνταξη των Πρακτικών
Αριθμός άρθρου: 
142

1. Μόλις τελειώσει η συνεδρίαση, όποιος τη διευθύνει θεωρεί και μονογράφει σε κάθε φύλλο τα πρόχειρα πρακτικά που συντάχθηκαν α­πό το γραμματέα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

2. Μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από τη συνεδρίαση καθα­ρογράφονται τα πρακτικά από το γραμματέα και υπογρά­φονται απ' αυτόν και το δικαστή που διευθύνει τη συζήτη­ση, ή, αν αυτός μετατέθηκε ή απομακρύνθηκε από τη δη­μόσια υπηρεσία ή πέθανε πριν από την καθαρογράφηση, από τον αρχαιότερο μεταξύ των δικαστών που συμμετεί­χαν στη συζήτηση και, αν το δικαστήριο είναι μονομελές, μόνο από το γραμματέα. Αν ο γραμματέας που συμμετεί­χε στη συζήτηση απομακρύνθηκε από την υπηρεσία ή πέθανε πριν από την καθαρογράφηση, τα πρακτικά συν­τάσσει όποιος διευθύνει τη γραμματεία του δικαστηρίου ή ο αναπληρωτής του με βάση τα πρόχειρα πρακτικά και τα σχετικά έγγραφα που βρίσκονται στο δικαστικό γραφείο. Τα πρακτικά υπογράφονται απ' αυτόν και από τον διευθύνοντα τη συζήτηση σύμφωνα με τα παραπάνω. Η ημερο­μηνία υπογραφής των καθαρογραμμένων πρακτικών ση­μειώνεται αυθημερόν σε ειδικό βιβλίο, που τηρείται στην οικεία γραμματεία.

3. Τα πρακτικά της συνεδρίασης του πταισματοδικείου και οι αποφάσεις και οι διατάξεις που καταχωρίζονται σ' αυτά μπορούν να καθαρογραφηθούν μαζί με το σκεπτικό και καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο, που τηρείται από το γραμματέα (βιβλίο δημοσίευσης αποφάσεων). Με εντο­λή του διευθύνοντος τη συζήτηση, καθώς και ύστερα από αίτηση καθενός που έχει έννομο συμφέρον, ακόμη και του συνηγόρου του διαδίκου ή ύστερα από παραγγελία του δη­μόσιου κατηγόρου, του εισαγγελέα ή υστέρα από άσκηση ενδίκου μέσου, ο γραμματέας έχει υποχρέωση να καθαρογραφήσει τα πρακτικά, τις διατάξεις και την απόφαση σύμ­φωνα με τους ορισμούς των παραπάνω παραγράφων.

4. «Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται και:

1) στις αποφάσεις του μονομελούς πλημμελειοδικείου και μονομελούς δικαστηρίου ανηλίκων: α) όταν είναι ανα­βλητικές, εκτός εάν διατάσσουν αναβολή για κρείσσονες αποδείξεις, β) όταν εκδίδονται ύστερα από έφεση κατά α­ποφάσεων του πταισματοδικείου, γ) όταν παύουν οριστικά την ποινική δίωξη λόγω θανάτου ή λόγω ανάκλησης της έγκλησης, δ) όταν είναι αθωωτικές, εφόσον η ποινική δί­ωξη είχε ασκηθεί αυτεπάγγελτα και δεν υπάρχει παθών ή πολιτικώς ενάγων, εκτός εάν διατάσσουν απόδοση κατασχεθέντων ή επικύρωση κατάσχεσης και δήμευση κατασχεθέντων, ε) όταν είναι καταδικαστικές κατ’ αντιμωλία και η ποινή που επιβλήθηκε στον κατηγορούμενο δεν είναι εφέσιμη, εκτός εάν διατάσσουν απόδοση κατασχεθέντων ή επικύρω­ση κατάσχεσης και δήμευση κατασχεθέντων.

2) στις αποφά­σεις του τριμελούς πλημμελειοδικείου: α) όταν εκδίδονται ύστερα από έφεση κατά αποφάσεων του μονομελούς πλημμελειοδικείου, για τις οποίες η καθαρογραφή γίνεται με καταχώριση σε ειδικό βιβλίο, β) όταν είναι αναβλητικές, εκτός εάν διατάσσουν αναβολή για κρείσσονες αποδείξεις, γ) όταν παύουν οριστικά την ποινική δίωξη λόγω θανάτου του κατηγορουμένου ή λόγω ανάκλησης της έγκλησης, δ) όταν εκδίδονται έπειτα από έφεση και είναι αθωωτικές, ε­φόσον δεν υπάρχει παθών ή παράσταση πολιτικής αγω­γής, εκτός εάν διατάσσουν απόδοση κατασχεθέντων ή επι­κύρωση κατάσχεσης και δήμευση κατασχεθέντων, ε) όταν είναι καταδικαστικές κατ’ αντιμωλία και η ποινή που επιβλή­θηκε δεν είναι εφέσιμη, εκτός εάν διατάσσουν απόδοση κατασχεθέντων ή επικύρωση κατάσχεσης και δήμευση κατα­σχεθέντων, στ) όταν αφορούν σωματικές βλάβες από αμέ­λεια, για τις οποίες η ποινική δίωξη παύει οριστικά κατ’ άρ­θρο 315 παρ. 1 εδάφιο τελευταίο Π.Κ.». (Η παρ. 4 τίθε­ται όπως προστέθηκε με την παρ. 1, του άρθρου 11 του Ν. 3904/23-12-2010 - ΦΕΚ 218 Α).

5. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της ολομέλειας του οικείου πρωτο­δικείου, μπορεί να επεκτείνεται η εφαρμογή της προηγούμε­νης παραγράφου και στα πρακτικά, όπως και στις αποφάσεις των μονομελών πλημμελειοδικείων, που εκδίδονται σε πρώτο βαθμό και των μονομελών δικαστηρίων ανηλίκων στις παρα­κάτω περιπτώσεις: α) για τις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, β) για τα πλημμελήματα καθυστέρησης πληρω­μής εργατικών ή εργοδοτικών εισφορών, γ) για τις παραβά­σεις του υγειονομικού κανονισμού, δ) για τις αγορανομικές παραβάσεις και ε) για τις αξιόποινες πράξεις που βεβαιώνο­νται με έκθεση δημόσιας αρχής. (1)

6. Όπου από τις διατάξεις της νομοθεσίας προβλέπεται επίδοση αντιγράφου ή αποσπάσματος της απόφασης ποινικού δικαστηρίου σ' αυτόν που καταδικάστηκε, αντί γι’ αυτήν μπορεί να επιδοθεί έγγραφο της γραμματείας του δι­καστηρίου, που περιέχει τον αριθμό της απόφασης, τη διά­ταξη που παραβιάστηκε και την ποινή που επιβλήθηκε. Η επίδοση αυτού του εγγράφου έχει τις συνέπειες της επίδο­σης αντιγράφου ή αποσπάσματος της απόφασης.

(1) Οι παρ. 5 και 6 αναριθμήθηκαν (από 4 και 5) με την παράγρ. 1 του άρθρου 11, του Ν. 3904/23-12-2010 - ΦΕΚ 218 Α).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Καθαρογραφή πρακτικών δίκης: Μέσα σε 8 ημέρες από τη συνεδρίαση.

Social Media