Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Τήρηση Πρακτικών με Φωνοληψία

www.freelaw.gr
Τήρηση Πρακτικών με Φωνοληψία
Αριθμός άρθρου: 
142Α

1. Ενώπιον των δικαστηρίων, με εξαίρεση το πταισματο­δικείο, μπορεί να εφαρμοστεί και το σύστημα τήρησης πρα­κτικών των συζητήσεων με φωνοληψία.

2. Η φωνοληπτική τήρηση των πρακτικών γίνεται από τον Γραμματέα του Δικαστηρίου και υπό τις οδηγίες του Δι­καστή που διευθύνει τη συζήτηση με μαγνητοφώνηση και απομαγνητοφώνηση ή άλλες τεχνικές φωνοληψίας που διενεργούνται με τη χρήση κατάλληλων μηχανικών μέσων και, εφόσον παρίσταται αναγκαίο, με τη συνδρομή βοη­θητικού προσωπικού.

3. Οι υλικοί φορείς του ήχου όπως ψηφιακοί δίσκοι και κασέτες παράγονται, με την ενσωμάτωση του ήχου, σε ένα πρωτότυπο το οποίο φυλάσσεται στο αρχείο του δικα­στηρίου για τη διασφάλιση της δυνατότητας επαλήθευσης προς το απομαγνητοφωνημένο ή με άλλες τεχνικές εκτυ­πωμένο κείμενο και σε ένα κυρωμένο αντίτυπο, το οποίο χρησιμοποιείται για την εργασία της απομαγνητοφώνησης και εκτύπωσης.

4. Η μηχανική εγγραφή (φωνοληψία) κατά τη διαδικα­σία ενώπιον του ακροατηρίου αποτελεί για τις ανάγκες του άρθρου 142 παρ. 1 τα πρόχειρα πρακτικά.

5. Το απομαγνητοφωνημένο ή με άλλες τεχνικές εκτυ­πωμένο κείμενο υπογράφεται από τον δικαστή που διευ­θύνει τη συζήτηση και από τον γραμματέα, τίθεται στη δι­κογραφία και συνιστά το κατά την έννοια του άρθρου 142 παρ. 2 κείμενο των πρακτικών. (Το άρθρο 142Α τίθεται ό­πως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 3346/05).

Social Media