Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Ανανέωση των Πρωτοτύπων των Αποφάσεων και Πρακτικών

www.freelaw.gr
Ανανέωση των Πρωτοτύπων των Αποφάσεων και Πρακτικών
Αριθμός άρθρου: 
146

Η ανανέωση ή η αντικατά­σταση των πρωτοτύπων των αποφάσεων, των διατάξε­ων, των βουλευμάτων και των πρακτικών, καθώς και κά­θε άλλου εγγράφου της ποινικής διαδικασίας που κατα­στράφηκαν από οποιαδήποτε αιτία, χάθηκαν ή υπεξαι­ρέθηκαν, γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζει ειδικός νόμος.

Social Media