Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Επίδοση με το Ταχυδρομείο ή το Τηλεγραφείο

www.freelaw.gr
Επίδοση με το Ταχυδρομείο ή το Τηλεγραφείο
Αριθμός άρθρου: 
159

1. Η επίδοση μπορεί να γίνει και με το τα­χυδρομείο, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 156, σύμφωνα με όσα ορίζει σχετικό διάταγμα. Σε επείγουσα περίπτωση οι κλήσεις των διαδίκων και των μαρτύρων στην ανάκριση ή στο ακροατήριο μπορούν να σταλούν α­πευθείας με τηλεγράφημα που αναφέρεται στα πιο ουσια­στικά σημεία των κλήσεων.

2. Η επίδοση σε πρόσωπο που κρατείται σε φυλακή ή σε άλλο καθορισμένο για την κράτηση τόπο (άρθρο 155 παρ. 3) μπορεί να γίνει και με τηλεομοιοτυπική διαβίβαση του εγγράφου. Το συντασσόμενο για την επίδοση αυτή α­ποδεικτικό μπορεί να διαβιβαστεί σε αυτόν που παράγγειλε την επίδοση αυτή με ίδιο τρόπο. (Η παρ. 2 του άρ­θρου 159 τίθεται όπως προστέθηκε με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2298/95).

Social Media