Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Κοινοποίηση

www.freelaw.gr
Κοινοποίηση
Αριθμός άρθρου: 
165

1. Η κοινοποίηση γίνεται με α­νακοίνωση του δικαστή, του εισαγγελέα ή του ανακριτικού υπαλλήλου στον παρόντα διάδικο, μάρτυρα ή πραγματογνώμονα ή τεχνικό σύμβουλο ή τους συνηγόρους ή αντι­κλήτους των διαδίκων. Για την κοινοποίηση συντάσσεται έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 151 του Κώδικα. Η κοινο­ποίηση που γίνεται στο ακροατήριο μνημονεύεται στα πρα­κτικά της συνεδρίασης.

2. Η κοινοποίηση των βουλευμάτων και των διατάξεων του ανακριτή στην εισαγγελική αρχή γίνεται μόλις αυτά εκδοθούν με παράδοση αντιγράφου από το γραμματέα του δικαστικού συμβουλίου ή του ανακριτή στο γραμματέα της εισαγγελίας ή με προσαγωγή του πρωτοτύπου στον εισαγ­γελέα. Όποιος ενεργεί την κοινοποίηση συντάσσει γι' αυ­τήν έκθεση, που υπογράφεται από τον ίδιο και το γραμμα­τέα της εισαγγελίας ή τον εισαγγελέα. Αν δεν συνταχτεί η έκθεση, η κοινοποίηση θεωρείται ότι έγινε την τρίτη ημέρα από την ημέρα που εκδόθηκε το βούλευμα ή η διάταξη.

Social Media