Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Πρόταση της Ακυρότητας

www.freelaw.gr
Πρόταση της Ακυρότητας
Αριθμός άρθρου: 
173

1. Κάθε σχετική ακυρότητα μπορεί να προταθεί από τον εισαγγελέα ή από το διάδικο που έχει συμφέρον. Αν η σχετική ακυρότητα αναφέρεται σε πράξη της προδικασίας, πρέπει να προταθεί έως το τέλος της. Αν αναφέρεται σε πράξη της διαδικασίας στο ακροατήριο, κύριας ή προπαρασκευαστικής, πρέπει να προταθεί ωσότου εκδοθεί για την κατηγορία οριστική α­πόφαση σε τελευταίο βαθμό.

2. Από τις απόλυτες ακυρότητες που μνημονεύονται στο άρθρο 171, όσες αναφέρονται σε πράξεις της προδι­κασίας μπορούν να προτείνονται ωσότου γίνεται αμετάκλητη η παραπομπή στο ακροατήριο.

3. Εκτός από την απόλυτη ακυρότητα που αναφέρεται στο άρθρο 171, η ακυρότητα που προήλθε από ενέργεια ή από παράλειψη του εισαγγελέα ή του διαδίκου ή που έγινε δεκτή ρητά απ' αυτούς δεν μπορεί να προταθεί από τους ίδιους.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Πρόταση σχετικής ακυρότητας: Αν η σχετική ακυρότητα αναφέρεται σε πράξη της προδικασίας, πρέπει να προταθεί έως το τέλος της. Αν αναφέρεται σε πράξη της διαδικασίας στο ακροατήριο πρέπει να προταθεί ωσότου εκδοθεί για την κατηγορία οριστική α­πόφαση σε τελευταίο βαθμό.

Πρόταση απόλυτης ακυρότητας(άρθρου 171): Όταν αναφέρεται σε πράξη προδικασίας, έως την αμετάκλητη παραπομπή στο ακροατήριο. 

Social Media