Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Αρχή της Ηθικής Απόδειξης

www.freelaw.gr
Αρχή της Ηθικής Απόδειξης
Αριθμός άρθρου: 
177

1. Οι δικα­στές δεν είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν νομικούς κα­νόνες αποδείξεων, αλλά πρέπει να αποφασίζουν κατά την πεποίθησή τους, ακολουθώντας τη φωνή της συνείδησής τους και οδηγούμενοι από την απροσωπόληπτη κρίση που προκύπτει από τις συζητήσεις και που αφορά την αλήθεια των πραγματικών γεγονότων, την αξιοπιστία των μαρτύρων και την αξία των άλλων αποδείξεων.

2. «Αποδεικτικά μέσα, που έχουν αποκτηθεί με αξιό­ποινες πράξεις ή μέσω αυτών, δεν λαμβάνονται υπόψη στην ποινική διαδικασία». (Η παρ. 2 του άρθρου 177 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 3674/10-7-2008).

Social Media