Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Αίτηση Εξαίρεσης

www.freelaw.gr
Αίτηση Εξαίρεσης
Αριθμός άρθρου: 
192

1. Δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για εξαίρεση έχουν ο εισαγγελέας και οι διάδικοι και μπορούν να το ασκήσουν, μέχρις ότου οι πραγματογνώμονες αρχίσουν το έργο τους. Γι' αυτό το λόγο εκεί­νος που διόρισε τους πραγματογνώμονες πρέπει ν' ανα­κοινώσει ταυτόχρονα τα ονοματεπώνυμά τους στον εισ­αγγελέα και στους διαδίκους, εκτός αν αυτό είναι αδύνα­τον ή αν συντρέχει η περίπτωση του άρθρου 187. Η μη ανακοίνωση των ονοματεπωνύμων των πραγματογνωμόνων παρέχει το δικαίωμα να ζητηθεί η εξαίρεσή τους και μετά την παράδοση της έκθεσης πραγματογνωμοσύ­νης έως το τέλος της ανάκρισης, αν ο διορισμός έγινε στην προδικασία, ή έως την ορκωμοσία των πραγματογνωμόνων αν ο διορισμός έγινε στο ακροατήριο.

2. Η αίτηση εξαίρεσης είναι απαράδεκτη αν δεν συνοδεύεται από παράβολο πενήντα (50) ευρώ, το οποίο επιστρέφεται αν γίνει αυτή ολικά ή μερικά δεκτή. Το ύψος του ποσού αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων*.

*όπως πρστέθηκε με το Ν. 4446/2016.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Αίτηση εξαίρεσης πραγματογνώμονα: Μέχρι την έναρξη της πραγματογνωμοσύνης.

Social Media