Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Πώς Θέτονται τα Ζητήματα στους Πραγματογνώμονες

www.freelaw.gr
Πώς Θέτονται τα Ζητήματα στους Πραγματογνώμονες
Αριθμός άρθρου: 
195

1. Εκείνος που διατάζει την πραγματογνωμοσύνη καθορίζει και τα ζητήματα για τα ο­ποία κυρίως θα διεξαχθεί, έχοντας υπόψη και τις τυχόν προτάσεις των διαδίκων. Έχει επίσης το δικαίωμα να θέ­σει προθεσμία για τη διεξαγωγή της, που μπορεί να παραταθεί σε περίπτωση ανάγκης.

2. Στους πραγματογνώμονες μπορεί να ανατεθεί σε κάθε στάδιο της ανάκρισης η λύση νέων ζητημάτων. Οι πραγματογνώμονες δεν περιορίζονται μόνο στην έρευνα των ζητημάτων που τους τέθηκαν, αν ως ειδικοί θεωρούν άξια λόγου και άλλα ζητήματα.

3. Αν για τη διεξαγωγή της πραγματογνωμοσύνης εί­ναι απαραίτητη η καταστροφή ή η αλλοίωση του πράγμα­τος που αποτελεί αντικείμενό της, οι πραγματογνώμονες οφείλουν, αν είναι δυνατόν, να μην εξετάσουν και να δια­φυλάξουν ένα κομμάτι του πράγματος. Πριν από την ολι­κή ή μερική καταστροφή ή αλλοίωση του πράγματος οι πραγματογνώμονες οφείλουν να ειδοποιήσουν με τον α­νακριτή τον κατηγορούμενο και τους άλλους διαδίκους, για να ασκήσουν τα δικαιώματά τους που αναφέρονται στα άρθρα 191-193. Ειδοποίηση δεν γίνεται, όταν υπάρ­χει από την αναβολή κίνδυνος που καθορίζεται ειδικά α­πό τους πραγματογνώμονες στην έκθεσή τους.

Social Media