Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Κατάρτιση και Παράδοση της Γνωμοδότησης

www.freelaw.gr
Κατάρτιση και Παράδοση της Γνωμοδότησης
Αριθμός άρθρου: 
198

Η γνωμοδότηση των πραγματογνωμόνων πρέπει να είναι γραπτή και αιτιολογημένη και να περιλαμβάνει επίσης αιτιολογημένη τη γνώμη της μειοψηφίας, αν υπάρχει. Η γνω­μοδότηση παραδίδεται στον ανακριτικό υπάλληλο ή στο δικα­στήριο που διόρισε τους πραγματογνώμονες. Για την παράδο­ση συντάσσεται έκθεση ή γίνεται αναφορά στα πρακτικά της συνεδρίασης. Κατά την κύρια διαδικασία η γνωμοδότηση μπο­ρεί να γίνει και προφορικά, οπότε τα ουσιαστικά της σημεία κα­ταχωρίζονται στα πρακτικά.

Social Media