Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Αρμόδιο Δικαστήριο

www.freelaw.gr
Αρμόδιο Δικαστήριο
Αριθμός άρθρου: 
20

1. Μέσα σε δύο (2) ημέ­ρες από την κοινοποίηση που γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 1 ο εισαγγελέας εισάγει την αίτηση εξαίρεσης στο δικαστήριο στο οποίο υπηρετεί ή στο συμβούλιο αν η αίτηση αφορά ανακριτή ή μέλος του δικαστικού συμβουλίου. Το δικαστήριο ή το συμβούλιο συνεδριάζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται για το καθένα από τον Κώδικα (άρθρα 305, 306, 329 επ.), αποφασίζει για την αίτηση εξαίρεσης. Στη σύνθεση δεν μπορεί να μετέχει εκείνος του οποίου ζητείται η εξαίρεση. Αυτός αναπληρώνεται σύμφωνα με το νόμο. (*)

2. Αν η εξαίρεση αφορά μέλος του εκ τακτικών δικα­στών δικαστηρίου ή του εισαγγελέα ή ενόρκου του μικτού ορκωτού δικαστηρίου ή του μικτού ορκωτού εφετείου, αρ­μόδιο είναι το εκ τακτικών δικαστών δικαστήριο. (Η παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρ. 26, του Ν. 4055/12-3-12).

3Αν το αρμόδιο δικαστήριο ή συμβούλιο δεν μπορεί να συγκροτηθεί νόμιμα, τότε για την αίτηση εξαίρεσης αποφα­σίζει χωρίς καμία χρονοτριβή σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1 το αμέσως ιεραρχικά ανώτερο δικαστήριο ή συμ­βούλιο. Αν πρόκειται για δικαστήριο συνέδρων αποφασί­ζει το δικαστήριο των εφετών, και αν πρόκειται για εφετείο αποφασίζει το πλησιέστερο εφετείο (άρθρο 499).

(*) Στο δεύτερο εδάφ. της παρ. 1 του άρθρ. 20, υπήρχε η φράση «αφού ακούσει τον εισαγγελέα, τον αιτούντα και τους διαδίκους που καλούνται είκοσι τέσσερες ώρες πριν», η οποία απαλείφθηκε με την παρ. 7 του άρθ. 32 του Ν. 4055/12-3-12.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Εισαγωγή αίτησης εξαίρεσης στο δικαστήριο: Από τον Εισαγγελέα δύο (2) ημέρες από την κοινοποίηση.

Social Media