Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Πότε και από Ποιον Ενεργείται

www.freelaw.gr
Πότε και από Ποιον Ενεργείται
Αριθμός άρθρου: 
243

1. «Η προανάκριση ενεργείται από οποιονδήποτε ανακριτικό υπάλληλο μετά γραπτή παραγγελία του εισαγγελέα». (Η παρ. 1 του άρθρ. 243 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από τη παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν. 4055/12-3-12).

2. Αν από την καθυστέρηση απειλείται άμεσος κίνδυνος ή αν πρόκειται για αυτόφωρο κακούργημα ή πλημμέλημα, όλοι οι κατά τα άρθρα 33 και 34 ανακριτικοί υπάλληλοι είναι υπο­χρεωμένοι να επιχειρούν όλες τις προανακριτικές πράξεις που είναι αναγκαίες για να βεβαιωθεί η πράξη και να ανακαλυφθεί ο δράστης, έστω και χωρίς προηγούμενη παραγγελία του εισαγ­γελέα. Στην περίπτωση αυτή ειδοποιούν τον εισαγγελέα με το ταχύτερο μέσο και του υποβάλλουν χωρίς χρονοτριβή τις εκθέ­σεις που συντάχθηκαν. Ο εισαγγελέας, αφού λάβει τις εκθέσεις, ενεργεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 43 κ.ε. (Η παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 11 παρ. 1. του Ν. 3160/30-6-2003).

3. «Ο ανακριτικός υπάλληλος που ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 είναι υποχρεωμένος να διενεργήσει όλες τις προανακριτικές πράξεις που αφορούν την υπόθεση για την οποία η παραγγελία και καλεί ενώπιόν του τους μάρ­τυρες για εξέταση και τους κατηγορούμενους για να απολογηθούν εφόσον αυτοί κατοικούν στην περιφέρεια του εφετείου της έδρας του. Αν οι μάρτυρες και οι κατηγορού­μενοι είναι κάτοικοι άλλων εφετειακών περιφερειών, ο α­νωτέρω ανακριτικός υπάλληλος ζητεί την εξέταση των μαρ­τύρων και τη λήψη των απολογιών των κατηγορουμένων από τον αρμόδιο ανακριτικό υπάλληλο, ο οποίος πρέπει να εκτελέσει αυτήν μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών. Ο αρχικά ορισθείς ανακριτικός υπάλληλος μετά το πέρας των άνω ενεργειών επιστρέφει τη δικογραφία με εκτελεσμένη πλήρως την παραγγελία στον παραγγείλαντα εισαγ­γελέα. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής τα Εφετεία Αθη­νών και Πειραιώς θεωρούνται ως ανήκοντα σε μία εφετειακή περιφέρεια. Ανακριτικός υπάλληλος που παραβιάζει τις ανωτέρω διατάξεις τιμωρείται πειθαρχικά, σύμφωνα με τις πειθαρχικές διατάξεις από τις οποίες διέπεται, ανάλογα με το βαθμό της υπαιτιότητάς του». (Η παρ. 3 του άρθρ. 243 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από τη παρ. 2 του άρθ­ρου 30 του Ν. 4055/12-3-12).

4. «Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την πα­ραγγελία για διενέργεια προανάκρισης μέχρι την περάτωσή της κατά το άρθρο 245, δεν μπορεί να υπερβεί τους τρεις μήνες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο χρόνος αυτός μπορεί να παραταθεί έως τρεις το πολύ μήνες ή, εφόσον η φύση της υπόθεσης ή της πράξης που πρέπει να διενεργηθεί το επιβάλλει, για εύλογο χρονικό διάστημα, με ει­δικά αιτιολογημένη πράξη του εισαγγελέα εφετών». (Η παρ. 4 του άρθρ. 243, τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παράγρ. 1 του άρθρ. 12 του Ν. 3904/23-12-2010 - ΦΕΚ 218Α).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Ανώτατη διάρκεια προανάκρισης: Μέχρι τρείς (3) μήνες. Δυνατότητα παράτασης το πολύ για 3 μήνες ή εξαιρετικώς για εύλογο χρονικό διάστημα.

Social Media