Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Απόφαση του Δικαστηρίου των Εφετών για την Άσκηση της Ποινικής Δίωξης

www.freelaw.gr
Απόφαση του Δικαστηρίου των Εφετών για την Άσκηση της Ποινικής Δίωξης
Αριθμός άρθρου: 
29

1. Το δικαστή­ριο των εφετών συνεδριάζοντας ως συμβούλιο σε ολομέ­λεια με την παρουσία και του εισαγγελέα έχει το δικαίω­μα να ακούει τις ανακοινώσεις μέλους του (άρθρο 37) και να παραγγέλλει στον αρμόδιο εισαγγελέα να κινήσει την ποινική δίωξη.

2. Έχει ακόμα το δικαίωμα να διατάξει τον εισαγγε­λέα εφετών να κινήσει ποινική δίωξη για κάθε έγκλημα και για κάθε υπαίτιο. Αν αυτή έχει ήδη ασκηθεί από τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών, έχει το δικαίωμα να διατά­ξει να υποβληθούν τα έγγραφα στον εισαγγελέα εφετών.

3Και στις δύο περιπτώσεις της παρ. 2 ένας από τους εφέτες, που τον ορίζει η ολομέλεια εκπληρώνει καθήκο­ντα ανακριτή στην υπόθεση και ή ενεργεί ο ίδιος κάθε ανακριτική πράξη ή αναθέτει την ενέργειά τους στον ανα­κριτή πλημμελειοδικών. «Ο εφέτης που ορίσθηκε από την Ολομέλεια Εφετών ως ανακριτής, ολοκληρώνει την ανάκριση, έστω και αν μετά τον ορισμό του προαχθεί. Το ίδιο ισχύει και για τις υποθέσεις, για τις οποίες η Ολο­μέλεια του Εφετείου έχει ήδη ορίσει Εφέτη Ανακριτή. (Τα αμέσως προηγούμενα δύο εδάφια - δεύτερο και τρίτο - της παρ. 1 άρθρου 29 τίθενται όπως προστέθηκαν με την παρ. 2 του άρθ. 12, Ν. 3783/2009). Ο εισαγγελέας εφετών έχει όλα τα δικαιώματα και τα καθήκοντα του εισαγγελέα πλημμελειοδικών˙ το συμβού­λιο εφετών έχει τα δικαιώματα και τα καθήκοντα του συμ­βουλίου πλημμελειοδικών και αποφασίζει για την κατηγο­ρία σε πρώτο και τελευταίο βαθμό.

4. Για εγκλήματα σχετικά με την υπηρεσία (άρθρα 235 - 263α ΠΚ) καθώς και για τα εγκλήματα που τιμω­ρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2331/1995 (ΦΕΚ 173 Α), όπως ισχύει, εφόσον έχουν τελεσθεί από δικαστικό λειτουργό και τιμωρούνται σε βαθμό κακουρ­γήματος, όπως και για τα συναφή με αυτά κακουργήματα ή πλημμελήματα, ανεξάρτητα από τον τόπο τέλεσής τους, αρμόδιο είναι το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών. Η προκαταρκτική εξέταση για τα ανωτέρω εγ­κλήματα διενεργείται από Αντεισαγγελέα του Αρείου Πά­γου, ο οποίος μπορεί να παραγγέλλει τη διενέργεια ανακριτικών πράξεων από τους κατά τόπον Εισαγγελείς Ε­φετών ή Πρωτοδικών. Η ποινική δίωξη ασκείται από τον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, μετά από παραγγελία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος διενήργησε την προκαταρκτική εξέταση. Για την ανάκριση των εγκλη­μάτων αυτών ορίζεται από την Ολομέλεια του Εφετείου Αθηνών ως ανακριτής Πρόεδρος Εφετών ή Εφέτης, οι ο­ποίοι ολοκληρώνουν την ανάκριση, έστω και αν μετά τον ορισμό τους προαχθούν. Το ίδιο ισχύει και για τις υπο­θέσεις για τις οποίες η Ολομέλεια του Εφετείου Αθηνών έχει ήδη ορίσει Εφέτη Ανακριτή. Αν ο δικαστικός λειτουρ­γός υπηρετεί στο Εφετείο ή στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης σε βάρος του για τα παραπάνω εγκλήματα, δύναται, κατόπιν αποφάσεως του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου, να μετατε­θεί σε άλλο Εφετείο ή Εισαγγελία Εφετών, έως την έκδο­ση αμετάκλητης απόφασης. Στις ανωτέρω περιπτώσεις δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 136 στοιχ. ε' και 137 Κ.Π.Δ.. (Η παρ. 4 του άρθρου 29 προστέθηκε με το άρθρο 15 παρ. 1 του Ν. 3472 /4-7-2006).

Social Media