Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Η Τύχη της Εγγύησης

www.freelaw.gr
Η Τύχη της Εγγύησης
Αριθμός άρθρου: 
302

1. Αν επιβληθεί στον κατηγορούμενο ο περιοριστικός όρος της εγγυοδοσίας, και, ενώ προσκλήθηκε νόμιμα, δεν εμφανιστεί στον ανα­κριτή μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε ή στο δι­καστήριο κατά τη δικάσιμο που ορίστηκε ή παραβιάσει περιοριστικό όρο, το ποσό της εγγύησης ανήκει αυτοδι­καίως στο Κράτος, αφού προηγουμένως αφαιρεθεί το ποσό της αποζημίωσης ή της ικανοποίησης που επιδικά­στηκε αμετάκλητα σ' αυτόν που αδικήθηκε. Δεν ισχύουν τα παραπάνω, αν αθωωθεί ο κατηγορούμενος, οπότε ε­φαρμόζεται η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 303.

2. Το δικαστήριο που ασχολείται με την κατηγορία και στο οποίο προσκλήθηκε ο κατηγορούμενος να δικα­στεί αποφαίνεται για την τύχη της εγγύησης στην ίδια δι­κάσιμο στην οποία κλήθηκε ο κατηγορούμενος. Όταν ε­κείνος που έδωσε την εγγύηση είναι τρίτος, καλείται και αυτός στη δικάσιμο. Αν δεν υπάρχει νόμιμη περίπτωση να ασχοληθεί το δικαστήριο με την κατηγορία, καθώς και κα­τά τη διάρκεια της ανάκρισης, αποφαίνεται το συμβούλιο των πλημμελειοδικών, αφού πρώτα προσκληθεί ο κατηγορούμε­νος και ο τρίτος που έδωσε την εγγύηση πέντε (5) τουλάχι­στον ημέρες προτού εισαχθεί η υπόθεση στο συμβούλιο.

3. Στον κατηγορούμενο και στον τρίτο που έδωσε την εγ­γύηση επιτρέπεται έφεση στο συμβούλιο εφετών εναντίον του βουλεύματος του συμβουλίου των πλημμελειοδικών.

Social Media