Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Περάτωση της Κύριας Ανάκρισης

www.freelaw.gr
Περάτωση της Κύριας Ανάκρισης
Αριθμός άρθρου: 
308

1. «Το τέλος της κύριας ανάκρισης κηρύσσεται από το συμ­βούλιο πλημμελειοδικών με βούλευμα. Για το σκοπό αυτόν, τα έγγραφα διαβιβάζονται αμέσως μετά την τε­λευταία ανακριτική πράξη στον εισαγγελέα, ο οποίος, αν κρίνει ότι δεν χρειάζεται να τα επιστρέφει στον ανακριτή για να συμπληρωθεί η ανάκριση, μέσα σε δύο μήνες ή, εάν η φύση της υπόθεσης το επιβάλλει, μέσα σε τρεις μήνες υποβάλλει πρόταση στο συμβούλιο για να παύσει οριστι­κά ή προσωρινά η δίωξη ή για να παραπεμφθεί ο κατηγο­ρούμενος στο ακροατήριο ή για να μην απαγγελθεί κα­τηγορία εναντίον του. Στα εγκλήματα που προβλέπονται από το άρθρο 1 του ν. 1608/1950, η περάτωση της κύριας ανάκρισης κηρύσσεται από το συμβούλιο των εφετών με βούλευμα. Για το σκοπό αυτόν η δικογραφία διαβιβάζεται αμέσως μετά την τελευταία ανακριτική πράξη στον εισαγγελέα εφετών, ο οποίος, αν κρίνει ότι η ανάκριση δεν χρειάζεται συμπλήρωση, μέσα σε δύο μή­νες, ή εάν η φύση της υπόθεσης το επιβάλλει μέσα σε τρεις μήνες, την εισάγει με πρόταση του στο συμβούλιο εφετών, το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως, είτε να μη γίνει κατηγορία είτε εκδίδοντας παραπεμπτικό βούλευ­μα, ακόμη και για τα συναφή πλημμελήματα ή κακουργή­ματα, ανεξαρτήτως της βαρύτητας των τελευταίων ή εάν γι' αυτά προβλέπεται διαφορετικός τρόπος περάτωσης της ανάκρισης και όταν από την έρευνα της ουσίας της υπόθεσης κρίνει ότι δεν θεμελιώνεται προβλεπόμενο από το άρθρο 1 του ν. 1608/1950 έγκλημα». (Η παρ. 1 του άρθρ. 308 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 3904/23-12-2010 - ΦΕΚ 218Α).

2. Οι διάδικοι έχουν το δικαίωμα να γνωστοποιήσουν και προφορικά στον εισαγγελέα, και πριν καταρτίσει την πρότασή του, ότι επιθυμούν να γνωρίσουν το περιεχόμενό της. Ο εισαγγελέας οφείλει σ' αυτήν την περίπτωση να ειδο­ποιήσει το διάδικο που άσκησε το δικαίωμα αυτό, αν κατοικεί στην έδρα του δικαστηρίου, διαφορετικά τον αντίκλητο που έχει διορίσει στην έδρα αυτή, για να προσέλθει και λάβει γνώση της πρότασής του, μέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες. Η ειδοποίηση αυτή μπορεί να γίνει και προφορικά ή τηλεφω­νικά, οπότε αποδεικνύεται με βεβαίωση του αρμόδιου γραμ­ματέα της εισαγγελίας, που επισυνάπτεται στη δικογραφία. Αν ο διάδικος δεν κατοικεί στην έδρα του δικαστηρίου και δεν διό­ρισε αντίκλητο, δεν ειδοποιείται, χωρίς πάντως να εμποδίζεται από το λόγο αυτό να γνωρίσει την πρόταση του εισαγγελέα και μετά την υποβολή της στο συμβούλιο. Για το σκοπό αυτό κατατίθεται στο γραμματέα της εισαγγελίας αντίγραφο της πρότασης. Πριν παρέλθει χρονικό διάστημα δέκα (10) η­μερών από την ειδοποίηση, η δικογραφία δεν εισάγεται στο συμβούλιο αλλά παραμένει στη γραμματεία της εισαγ­γελίας, εκτός αν υπάρχει κίνδυνος παραγραφής.

3Η κύρια ανάκριση στα πλημμελήματα περατώνεται και με απευθείας κλήση του κατηγορουμένου στο ακροα­τήριο του αρμόδιου δικαστηρίου με διαταγή του εισαγγε­λέα, εφόσον υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του ανακριτή. Σε αυτήν την περίπτωση εφαρμόζεται και η διάταξη του άρ­θρου 322. Ο εισαγγελέας εφετών έχει δικαίωμα, αν δεχτεί την προσφυγή, να διατάξει είτε να υποβληθεί η προσφυ­γή στο συμβούλιο είτε να συμπληρωθεί η ανάκριση, που περατώνεται με βούλευμα του συμβουλίου. Η παρ. 2 του άρθρου 245 εφαρμόζεται αναλόγως. «Το συμβούλιο πλημμελειοδικών αποφαίνεται για τη συνέχιση ή όχι της προ­σωρινής κράτησης, καθώς και για τη διατήρηση ή όχι των περιοριστικών όρων». (Στο 308 με το άρθρ. 7 παρ. 2 του Ν. 3189/03, αφενός μεν προστέθηκε η παραπάνω παράγραφος 3 και αφετέρου οι παράγρ 3 και 4 αναριθμήθηκαν σε 4 και 5. Τέλος, το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 15 του Ν.3904/10 ΦΕΚ 218Α).

4Στην περίπτωση της παραγράφου 1 ο ανακριτής οφεί­λει, πριν διαβιβάσει τη δικογραφία στον εισαγγελέα, να γνωστοποιήσει στους διαδίκους ότι ολοκληρώθηκε η ανά­κριση, ώστε να ασκήσουν τα δικαιώματα που τους παρέ­χονται με τα άρθρα 101, 106, 107 και 108. Οι διάδικοι έ­χουν το δικαίωμα να διορίσουν αντίκλητο δικηγόρο από τους διορισμένους στην έδρα του ανακριτή, και σ' αυτόν γί­νεται η γνωστοποίηση. Αν όμως οι διάδικοι κατοικούν έξω από την έδρα του ανακριτή, η γνωστοποίηση γίνεται μόνο αν έχουν διορίσει αντίκλητο.

5. Αν από την ανάκριση δεν προέκυψε η ταυτότητα του δράστη ορισμένου εγκλήματος, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των εδαφίων α', δ', και ε' της παραγράφου 3 του άρθρου 245. (Το 308 τίθεται όπως τροποποιήθηκε και δια­μορφώθηκε από το άρθρο 20, παρ. 1-5, του Ν. 3160/03).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Πρόταση Εισαγγελέα Εφετών στο Συμβούλιο Εφετών (για εγκλήματα άρθρου 1 Ν 1608/1950): Μέσα σε δύο (2) ή το ανώτερο τρείς (3) μήνες.

Γνώση εισαγγελικής πρότασης: Εντός 24 ωρών από την ειδοποίηση.

Social Media