Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Περάτωση της Κύριας Ανάκρισης Κατ' Εξαίρεση

www.freelaw.gr
Περάτωση της Κύριας Ανάκρισης Κατ' Εξαίρεση
Αριθμός άρθρου: 
308Α

1. Κατ’ εξαίρεση, στις περιπτώσεις των κακουρ­γημάτων των νόμων 2168/1993, 2523/1997, 2960/2001 3386/2005, και 3459/2006, του εμπρησμού δασών και των άρ­θρων 374 και 380 του Ποινικού Κώδικα, μετά την περάτωση της ανάκρισης, η δικογραφία υποβάλλεται από τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών στον εισαγγελέα εφετών, ο οποίος, αν κρίνει ότι προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για την παραπομπή της υπό­θεσης στο ακροατήριο και ότι δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί η α­νάκριση, προτείνει στον πρόεδρο εφετών να εισαχθεί η υπόθεση, μαζί με τα τυχόν συναφή εγκλήματα, απευθείας στο ακροατήριο.

2. Από τη στιγμή που ο εισαγγελέας εφετών καταρτίσει τη σχετική πρόταση, πριν την υποβάλει προς τον πρόεδρο εφε­τών, έχει υποχρέωση να ενημερώσει αμέσως, έστω και τηλε­φωνικά, τους διαδίκους, εφόσον αυτοί υπέβαλαν εγγράφως σχετικό αίτημα, προκειμένου να λάβουν γνώση της και να ασκή­σουν το δικαίωμα ακρόασης, υποβάλλοντας υπόμνημα με τις α­πόψεις τους. Αφού παρέλθουν δέκα ημέρες από την ειδοποίηση, για την οποία συντάσσεται έκθεση, η πρόταση του εισαγγελέα εφετών διαβιβάζεται στον πρόεδρο εφετών. Εφόσον ο πρόε­δρος εφετών διατυπώσει σύμφωνη γνώμη, για την παραπομπή της υπόθεσης στο ακροατήριο, ο εισαγγελέας εφετών εκδίδει κλητήριο θέσπισμα, κατά του οποίου δεν επιτρέπεται προσφυγή.

3. Σε περίπτωση διαφωνίας του προέδρου εφετών ή όταν α­πό την αρχή ο εισαγγελέας φρονεί ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις, ο εισαγγελέας εφετών διαβιβάζει τη δικογραφία στον ει­σαγγελέα πλημμελειοδικών, προκειμένου να εισαχθεί στο συμ­βούλιο πλημμελειοδικών.

4. Στην περίπτωση της δεύτερης παραγράφου του παρόντος άρθρου ο πρόεδρος εφετών αποφαίνεται με διάταξή του, κατά της οποίας δεν χωρεί προσφυγή, για τη διάρκεια ισχύος του εντάλμα­τος σύλληψης και για τη διατήρηση ή όχι της προσωρινής κρά­τησης ή των περιοριστικών όρων.

5. Εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός κατηγορούμενοι, το συμβούλιο εφετών είναι αρμόδιο να αποφανθεί για όσους από αυ­τούς δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις ή ως προς τους ο­ποίους θα πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη ή να παύσει οριστικά ή προσωρινά η ποινική δίωξη, οπότε η υπόθεση χωρίζεται. Επί­σης, το ίδιο συμβούλιο είναι σε κάθε περίπτωση αρμόδιο να απο­φανθεί και για τα συναφή εγκλήματα είτε πρόκειται για έναν είτε πρόκειται για περισσότερους κατηγορουμένους. (Το άρθρο 308Α τίθεται όπως προστέθηκε με το άρθρο 16, του Ν. 3904/ 23-12-2010 - ΦΕΚ 218 Α).

Social Media