Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Ποινική Συνδιαλλαγή

www.freelaw.gr
Ποινική Συνδιαλλαγή
Αριθμός άρθρου: 
308Β

1. Στις περιπτώσεις που έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για κακούργημα των άρθρων 375, 386, 386Α, 390 και 404 του Ποινικού Κώδικα ο εισαγγε­λέας πλημμελειοδικών, μετά από αίτημα του κατηγορουμένου, που υποβάλλεται μέχρι την τυπική περάτωση της ανάκρισης, καλεί τον κατηγορούμενο και τον παθόντα να εμφανισθούν ενώπιόν του μετά ή δια των συνηγόρων τους για συνδιαλλαγή. Ο εισαγγελέας διορίζει υποχρεωτικά συνήγορο στον διάδικο, που δεν έχει, από τον σχετικό πίνακα του οικείου δικηγορικού συλλόγου.

2. Ο εισαγγελέας τάσσει προθεσμία δεκαπέντε ημερών στους συνηγόρους των διαδίκων για τη σύνταξη του πρακτικού συνδι­αλλαγής, στο οποίο βεβαιώνεται η απόδοση του ιδιοποιημένου πράγματος ή η εντελής ικανοποίηση του ζημιωθέντα.

3. Αν το πρακτικό συνδιαλλαγής συνταχθεί πριν από την α­πολογία του κατηγορουμένου, η ανάκριση θεωρείται περατωμένη ως προς αυτόν και τους συμμετόχους που το αποδέχον­ται. Αν το πρακτικό συνταχθεί μετά την απολογία του κατηγο­ρουμένου, τα τυχόν ετπβληθέντα για το συγκεκριμένο έγκλημα κατά το άρθρο 282 μέτρα δικονομικού καταναγκασμού αίρονται υποχρεωτικά με διάταξη του εισαγγελέα πλημμελειοδικών.

4. Αν δεν επιτευχθεί συνδιαλλαγή, η αίτηση θεωρείται ως ου­δέποτε υποβληθείσα, καταστρέφεται με το οικείο υλικό και τυχόν αντίγραφά τους δεν λαμβάνονται υπόψη σε κανένα στάδιο της δίκης.

5. Σε περίπτωση απόπειρας η βεβαίωση της παραγράφου 2 αφορά τη χρηματική ικανοποίηση του παθόντος λόγω ηθικής βλάβης. Σε περιπτώσεις συμμετοχής, η καταβολή του συμφωνημένου χρηματικού ποσού από ένα συμμέτοχο ωφελεί και τους υπολοίπους. Αν κάποιος από τους συμμετόχους δεν ε­πιθυμεί την ποινική συνδιαλλαγή, η υπόθεση χωρίζεται και ακολουθείται ως προς αυτόν η τακτική διαδικασία. Η διαδικασία του παρόντος άρθρου δεν επεκτείνεται στα συρρέοντα εγκλήματα που δεν περιλαμβάνονται στα εγκλήματα της παρ. 1.

6. Μέσα σε πέντε ημέρες από τη σύνταξη του σχετικού πρα­κτικού ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών διαβιβάζει τη δικογραφία στον εισαγγελέα εφετών, ο οποίος εισάγει αμέσως την υπόθεση στο «μονομελές εφετείο», κλητεύοντας τον κατηγορούμενο. (Με την παρ. 5 του άρθρ. 29 του Ν. 4055/12-3-12 η φράση «μονομελές εφετείο» αντικατέστησε την προϋπάρχουσα φράση «τριμελές εφετείο»).

7. Το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη το πρακτικό συνδιαλ­λαγής, κηρύσσει ένοχο τον κατηγορούμενο και επιβάλλει σε αυτόν, κατά το άρθρο 79 ΠΚ, ποινή που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη, εκτός αν, συνεκτιμώντας τις περιστάσεις, κρίνει ότι πρέπει να παραμείνει ατιμώρητος. Δικαστικά έξοδα δεν επιβάλλονται.

8. Κατά της απόφασης του δικαστηρίου δεν χωρεί έφεση.

9.  Η συνδιαλλαγή δεν εφαρμόζεται, αν τα κακουργήματα της παραγράφου 1 στρέφονται κατά του δημοσίου, νομικών προ­σώπων δημοσίου δικαίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκη­σης πρώτου και δεύτερου βαθμού. (Το άρθρο 308Β τίθεται όπως προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρ. 17 του Ν. 3904/23-12-2010 - ΦΕΚ 218 Α).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Αίτηση κατηγορούμενου στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών για ποινική συνδιαλλαγή: Μέχρι την τυπική περάτωση της ανάκρισης.

Σύνταξη πρακτικού συνδιαλλαγής από τους συνήγορους των διαδίκων: Εντός 15 ημερών από την έναρξη της διαδικασίας.

Διαβίβαση δικογραφίας στον Εισαγγελέα Εφετών: Εντός 5 ημερών από τη σύνταξη του πρακτικού συνδιαλλαγής.

 

Social Media