Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Απόφανση ότι δεν Πρέπει να Γίνει Κατηγορία Κτλ.

www.freelaw.gr
Απόφανση ότι δεν Πρέπει να Γίνει Κατηγορία Κτλ.
Αριθμός άρθρου: 
310

1. Το συμβούλιο αποφαίνεται ότι δεν πρέπει να απαγγελθεί κατηγορία, όταν δεν υπάρχουν κα­θόλου ενδείξεις ή αυτές που υπάρχουν δεν είναι σοβαρές για την παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο (εκτός αν στην τελευταία αυτή περίπτωση πρόκειται να παύσει προσωρινά η δίωξη σύμφωνα με τα άρθρα 309 παρ.1 στοιχ. γ' και 311 παρ. 1) ή όταν το γεγονός δεν συνιστά αξιόποινη πράξη ή όταν υπάρχουν λόγοι που αποκλείουν τον άδικο χαρακτήρα της πράξης ή τον καταλογισμό. Αν έγινε παραίτηση από το δικαίωμα της έγκλησης ή ανάκλησή της ή αν η πράξη αμνηστεύτηκε ή παραγράφηκε το αξιόποινό της ή αν ο κατηγορούμενος πέθανε, το συμβούλιο παύει οριστικά την ποινική δίωξη. Στην περίπ­τωση που συντρέχει δεδικασμένο ή δεν υπάρχει η έγ­κληση, η αίτηση ή η άδεια που απαιτείται για τη δίωξη (άρ­θρο 55), το συμβούλιο κηρύσσει την ποινική δίωξη απαρά­δεκτη.

2. Το συμβούλιο στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου έχει την υποχρέωση να διατάξει συγχρόνως την απόδοση σε ορισμένο πρόσωπο ως ιδιοκτήτη των πραγμάτων που αφαιρέθηκαν και των πειστηρίων που κατασχέθηκαν ή παραδόθηκαν στην ανάκριση σύμφωνα με το άρθρο 259. Η διάταξη αυτή του βουλεύματος απέ­ναντι σε τρίτους που δεν είναι διάδικοι στην ποινική δια­δικασία (άρθρα 72, 82, κ.ε., 89 κ.ε.) και που δεν υπέβα­λαν τις αξιώσεις τους στο δικαστικό συμβούλιο έχει προ­σωρινή ισχύ και δεν τους εμποδίζει να προσφύγουν στο αρμόδιο πολιτικό δικαστήριο. Αν από την ανάκριση προ­κύπτει ότι ο ιδιοκτήτης είναι άγνωστο πρόσωπο, το συμ­βούλιο διατάσσει την εξακολούθηση της μεσεγγύησης και της φύλαξης, που προβλέπονται στα άρθρα 259 και 266. Είναι δυνατόν όμως και να αντικαταστήσει συγχρόνως τον φύλακα, ωσότου λυθεί το ζήτημα της κυριότητας από το αρμόδιο πολιτικό δικαστήριο. Επίσης το συμβούλιο διατάσσει τη δήμευση των πραγμάτων που κατά το νόμο πρέπει να δημευθούν. Κατά της διάταξης του βουλεύμα­τος για την απόδοση ή τη δήμευση επιτρέπεται έφεση στους διαδίκους και στον τρίτο, του οποίου τις αξιώσεις έκρινε το δικαστικό συμβούλιο. (Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 310 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρ. 21 του Ν. 3160/30-6-2003).

Social Media