Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Δικαίωμα Προσφυγής του Εγκαλούντος

www.freelaw.gr
Δικαίωμα Προσφυγής του Εγκαλούντος
Αριθμός άρθρου: 
48

1. «Ο εγκαλών μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μη­νών από την έκδοση της διάταξης κατά τις παραγράφους 1 και 2 του προηγούμενου άρθρου, μπορεί να προσφύγει κατά αυ­τής στον αρμόδιο εισαγγελέα εφετών. Η προθεσμία δεν παρεκτείνεται για κανένα λόγο. Για την προσφυγή συντάσσεται έκθε­ση από τον γραμματέα της εισαγγελίας που εξέδωσε την προσβαλλόμενη διάταξη.

2. Ο προσφεύγων υποχρεούται να καταθέσει παράβολο υπέρ του Δημοσίου ποσού διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, το οποίο επισυνάπτεται στην έκθεση που συντάσσει ο πιο πάνω γραμματέας. Σε περίπτωση που υποβλήθηκε μία έγκληση από περισσότερους εγκαλούντες, κατατίθεται μόνο ένα παράβολο.** Το ύψος του ποσού αναπροσαρμόζεται με κοινή από­φαση των υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνει­ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αν δεν κατατεθεί το παράβο­λο η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη από τον εισαγ­γελέα εφετών.

3. Αν ο εισαγγελέας εφετών δεχθεί την προσφυγή παραγγέλλει είτε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης αν πρόκειται για κακούργημα για το οποίο δεν έχει ήδη διενεργηθεί, είτε την άσκηση ποινικής δίωξης στις λοιπές περιπτώσεις και διατάσσει την επιστροφή του παραβόλου στον καταθέσαντα αυτό.

*όπως αντικαταστάθηκε από to άρθρo 28, του Ν. 4055/2012.

**όπως αντικαταστάθηκε με το Ν. 4446/2016.

ΠΜ:

2. Ο προσφεύγων υποχρεούται να καταθέσει παράβολο υπέρ του Δημοσίου ποσού τριακοσίων (300) ευρώ, το οποίο επισυνάπτεται στην έκθεση που συντάσσει ο πιο πάνω γραμ­ματέας. Το ύψος του ποσού αναπροσαρμόζεται με κοινή από­φαση των υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνει­ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αν δεν κατατεθεί το παράβο­λο η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη από τον εισαγ­γελέα εφετών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Προσφυγή εγκαλούντος κατά διάταξης του Εισαγγελέα: Μέσα σε τρείς μήνες (αποκλειστικά) από την έκδοση της διάταξης.

Social Media