Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Β) Όταν Εμφανιστεί ο Εκκαλών

www.freelaw.gr
Β) Όταν Εμφανιστεί ο Εκκαλών
Αριθμός άρθρου: 
502

1. Αν ο εκκαλών εμφανιστεί ο ίδιος ή ο συνήγορός του στην περί­πτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 340, η συζήτηση αρχίζει και ο εισαγγελέας αναπτύσσει συνοπτικά την έφε­ση. Εκτός από τους μάρτυρες που κλητεύθηκαν το δικα­στήριο μπορεί να εξετάσει και άλλους μάρτυρες, αν είναι παρόντες στο ακροατήριο, και αν ακόμα τα ονόματά τους δεν γνωστοποιήθηκαν, ύστερα από αίτηση του εισαγγελέα ή κάποιου από τους διαδίκους ή και αυτεπαγγέλτως. Σε κάθε περίπτωση διαβάζονται και λαμβάνονται υπόψη από το δικαστήριο τα πρακτικά της πρωτοβάθμιας δίκης που περιέχουν τις καταθέσεις των μαρτύρων που εξετάστηκαν, οι ένορκες καταθέσεις που δόθηκαν στην προδικασία στις περιπτώσεις του άρθρου 365 και τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 364. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα άρθρα 329-338, 340, 344, 347, 348, 349, 352, 357-363, 366-373. Το κεφάλαιο της απόφασης για τις πολιτικές α­παιτήσεις που προσβάλλεται από τον κατηγορούμενο ή από τον εισαγγελέα εξετάζεται από το εφετείο και αν ακό­μα δεν είναι παρών ο πολιτικώς ενάγων. (Γο πρώτο και το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 502 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν αντιστοίχως από τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 49 του Ν. 3160/30-12-2003).

2. Σε κάθε περίπτωση το δευτεροβάθμιο δικαστήριο έ­χει εξουσία να κρίνει μόνο για εκείνα τα μέρη της πρωτό­δικης απόφασης στα οποία αναφέρονται οι προβαλλόμε­νοι στην έφεση λόγοι.

3. Αν η έφεση ασκήθηκε για αναρμοδιότητα και κριθεί από το δικαστήριο βάσιμη, το εφετείο δικάζει την υπόθεση στην ουσία της, αν υπάγεται στην αρμοδιότητά του ή στην αρμοδιότητα κατώτερου δικαστηρίου της περιφέρειάς του. Διαφορετικά την παραπέμπει στο αρμόδιο δικαστήριο.

4. Αν στην πρωτόδικη απόφαση υπάρχει ακυρότητα (άρθρα 170 και 171), το δευτεροβάθμιο δικαστήριο την α­κυρώνει και δικάζει την υπόθεση στην ουσία της ανέκκλητα.

5. Αν γίνει δεκτή η έφεση του πολιτικώς ενάγοντος κα­τά της απόφασης με την οποία απορρίφθηκε η αγωγή του επειδή δεν στηρίζεται στο νόμο, το εφετείο την παρα­πέμπει στο αρμόδιο πολιτικό δικαστήριο.

6. Αν το δικαστήριο κρίνει ότι η έφεση είναι τυπικώς δεκτή και αναβάλλει την έκδοση οριστικής απόφασης για κρείσσονες αποδείξεις ή κατ’ εφαρμογή των άρθρων 59 και 61, δεσμεύεται από την απόφασή του για το τύποις παραδεκτό της εφέσεως, στη μετ' αναβολή συζήτηση αυ­τής. (Η παρ. 6 του άρθρου 502 προστέθηκε με το άρ­θρο 18 παρ. 5 του Ν. 2721/3-6-99).

Social Media