Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Αμφιβολίες για την Ταυτότητα του Καταδικασμένου

www.freelaw.gr
Αμφιβολίες για την Ταυτότητα του Καταδικασμένου
Αριθμός άρθρου: 
564

1. Αν προκύπτουν αμφιβολίες για την ταυτότητα εκείνου που έχει συλληφθεί για να εκτίσει την ποινή ή εκείνου που δραπέτευσε από τις φυλακές ε­νώ την εξέτιε, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών του τόπου όπου έγινε η σύλληψη εξετάζει εκείνον που έχει συλλη­φθεί και ενεργεί κάθε έρευνα ή ένορκη εξέταση μαρτύ­ρων χρήσιμη για τη βεβαίωση της ταυτότητας. Αν ο εισ­αγγελέας βεβαιωθεί ότι αυτός που έχει συλληφθεί δεν είναι το πρόσωπο που καταδικάστηκε, διατάσσει με αιτι­ολογημένη διάταξη την άμεση απόλυσή του. Αν έχει δι­σταγμούς ή αν αυτός που έχει συλληφθεί επιμένει ότι δεν είναι το πρόσωπο που καταδικάστηκε ή εκείνος που δραπέτευσε, ο εισαγγελέας προκαλεί απόφαση του δικα­στηρίου πλημμελειοδικών, όπου υπηρετεί και αυτό εφαρ­μόζει, αν υπάρχει περίπτωση, το άρθρο 77.

2.  Αν αυτός εναντίον του οποίου γίνεται η εκτέλεση έχει το ονοματεπώνυμο του καταδικασμένου που ανα­γράφεται στην απόφαση, δεν είναι όμως εκείνος που κατηγορήθηκε ότι τέλεσε την αξιόποινη πράξη για την ο­ποία επακολούθησε καταδίκη και που έχει στην πραγμα­τικότητα άλλο ονοματεπώνυμο, ο κατά την παρ. 1 εισαγ­γελέας προκαλεί απόφαση του κατά το άρθρο 145 παρ. 2 αρμόδιου δικαστηρίου. Το δικαστήριο βεβαιώνει το γε­γονός αυτό και διορθώνει το ονοματεπώνυμο του κατα­δικασμένου, το οποίο έχει αναγραφεί εσφαλμένα στην εκτελούμενη απόφαση, ή και άλλα στοιχεία της ταυτότη­τάς του (άρθρο 76 και 145 παρ. 2), με την προϋπόθεση όμως ότι ο πραγματικός ένοχος είχε προσκληθεί στη συ­ζήτηση ύστερα από την οποία εκδόθηκε η καταδικαστική απόφαση, έστω και με το όνομα που εσφαλμένα είχε αναγραφεί σ' αυτήν. Διαφορετικά, εφαρμόζεται υπέρ εκεί­νου που εσφαλμένα καταδικάστηκε η διάταξη της παρ. 1 αριθ. 2 του άρθρου 525 για την επανάληψη της διαδικα­σίας. Στο μεταξύ αναστέλλεται η εκτέλεση της απόφασης εναντίον εκείνου που καταδικάστηκε από πλάνη.

Social Media