Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Διατυπώσεις των Αντιρρήσεων και Σχετική Απόφαση

www.freelaw.gr
Διατυπώσεις των Αντιρρήσεων και Σχετική Απόφαση
Αριθμός άρθρου: 
86

1. Το έγγραφο με τις αντιρρήσεις του κα­τηγορουμένου ή του αστικώς υπεύθυνου πρέπει να πε­ριέχει τους λόγους που τις στηρίζουν, παραδίδεται στον γραμματέα της εισαγγελίας, και συντάσσεται έκθεση. Για τις αντιρρήσεις αποφασίζει το συμβούλιο αμετάκλητα. Αν η προβολή τους έγινε μετά την υποβολή της πρότασης του εισαγγελέα για την ουσία της υπόθεσης, το συμβούλιο αποφασίζει με το βούλευμα που εκδίδει γι' αυτήν.

2. Οι αντιρρήσεις δεν εμποδίζουν την εξέλιξη της ανά­κρισης.

Social Media