Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Αποτελέσματα της Αποβολής

www.freelaw.gr
Αποτελέσματα της Αποβολής
Αριθμός άρθρου: 
88

1. Ο πολιτικώς ενάγων, του οποίου η παράσταση έχει κηρυχθεί α­παράδεκτη, δεν κωλύεται να ασκήσει την αγωγή του στο ποινικό δικαστήριο που δικάζει την κατηγορία.

2. Αν ο πολιτικώς ενάγων αποβληθεί, παραμένουν ι­σχυρές όλες οι πράξεις της διαδικασίας που έγιναν πριν α­πό την αποβολή του και στις οποίες τυχόν παρευρισκόταν.

3. Το ποινικό δικαστήριο αποφασίζει για τα έξοδα που προκάλεσε η παράσταση του πολιτικώς ενάγοντος που α­ποβλήθηκε. Το ίδιο δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει και για την αποζημίωση των αντιδίκων του πολιτικώς ενάγο­ντος, εκτός αν αυτή δεν είναι εκκαθαρισμένη.

Social Media