Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Κλήτευση

www.freelaw.gr
Κλήτευση
Αριθμός άρθρου: 
89

1. Αν ο πολιτικός ενάγων θέλει να κλητεύσει στο ποινικό δικαστήριο και τον αστικώς υπεύ­θυνο για την πληρωμή της αποζημίωσης, τον καλεί στην ποινική δίκη επιδίδοντάς του και την κλήση και το δικό­γραφο της πολιτικής αγωγής κατά το άρθρο 68 παρ. 1. Η κλήση πρέπει να περιέχει και τα στοιχεία της νομιμοποί­ησης του αστικώς υπεύθυνου, αλλιώς είναι άκυρη. Ο ζη­μιωμένος απαιτεί κατά το άρθρο 68 παρ. 2 την πληρωμή της χρηματικής ικανοποίησής του από τον αστικώς υπεύ­θυνο, αν τον κλητεύσει στην ποινική δίκη τρεις (3) τουλά­χιστον ημέρες πριν από τη συζήτηση σύμφωνα με τις διατάξεις της πολιτικής δικονομίας. Και στις δυο περιπτώ­σεις επιδίδεται αντίγραφο της κλήσης στον κατηγορούμε­νο και στον εισαγγελέα μέσα στις ίδιες προθεσμίες και με τις ίδιες διατυπώσεις.

2Ο εισαγγελέας καλεί αυτεπαγγέλτως στην ποινική δί­κη τον αστικώς υπεύθυνο για την πληρωμή των χρηματι­κών ποινών και εξόδων με τις ίδιες διατυπώσεις και μέσα στις ίδιες προθεσμίες που καλεί τον κατηγορούμενο. Η κλήση πρέπει να αναφέρει το άρθρο του νόμου στο οποίο βασίζεται η αστική του ευθύνη. Στην κύρια ανάκριση ο α­στικώς υπεύθυνος καλείται σύμφωνα με το άρθρο 90.

3Και ο κατηγορούμενος στην περίπτωση που θα α­παλλαγεί από την ποινική ευθύνη μπορεί να κλητευθεί σύμ­φωνα με τις παραγράφους 1 και 2 ως αστικώς υπεύθυνος για την πράξη των συγκατηγορουμένων του.

4.  Ο εισαγγελέας μπορεί να κλητεύσει τον αστικώς υπεύθυνο για τις αποζημιώσεις και τη χρηματική ικανοποί­ηση μόνο όταν ασκεί την πολιτική αγωγή κατά το άρθρο 70. Η κλήτευση αυτή κοινοποιείται στον κατηγορούμενο σύμφωνα με την παρ. 1 αυτού του άρθρου.

5.  Ο αστικώς υπεύθυνος μόλις κλητευθεί αποκτά την ι­διότητα διαδίκου στην ποινική διαδικασία (άρθρα 96 επ.).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Κλήτευση αστικώς υπεύθυνου: Τρείς (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συζήτηση.

Social Media