Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Διατυπώσεις για την Αίτηση Αποβολής και Αντιρρήσεις

www.freelaw.gr
Διατυπώσεις για την Αίτηση Αποβολής και Αντιρρήσεις
Αριθμός άρθρου: 
95

1. Η αίτηση αποβολής του αστικώς υ­πευθύνου που υποβάλλεται κατά τη διάρκεια της προδικα­σίας πρέπει να είναι αιτιολογημένη. Κατατίθεται στον ανακριτή, εκτός αν έχει περατωθεί η ανάκριση, οπότε κατατί­θεται στον εισαγγελέα.

2. Μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την κατάθεση η αίτη­ση επιδίδεται σ' αυτόν που προκάλεσε την κλήτευση ή έκανε την παρέμβαση.

3. Κατά της αίτησης αποβολής μπορούν να προβληθούν αντιρρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 85-88.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Αίτηση αποβολής αστικώς υπευθύνου: Επίδοση μέσα σε τρείς (3) ημέρες.

Social Media