Subscribe to be notified for updates: RSS Feed

Διορισμός και Αριθμός Συνηγόρων των Διαδίκων

www.freelaw.gr
Διορισμός και Αριθμός Συνηγόρων των Διαδίκων
Αριθμός άρθρου: 
96

1. Κάθε διάδικος δεν μπορεί να αντιπροσω­πεύεται ή να συμπαρίσταται στην ποινική διαδικασία με περισσότερους από δύο συνηγόρους στην προδικασία και τρεις στο ακροατήριο.

2. Ο διορισμός συνηγόρου του κατηγορουμένου ή άλ­λου διαδίκου γίνεται: α) με προφορική δήλωση που κατα­χωρίζεται στα πρακτικά ή στην έκθεση κατά την απολογία του κατηγορουμένου ή στην κατάθεση του διαδίκου ως μάρτυρα ή β) με έγγραφη δήλωση κατά τις διατυπώσεις του άρθρου 42 παρ. 2 εδάφ. β' και γ'. Ο διορισμός παρέ­χει στο συνήγορο την εξουσία να εκπροσωπεί το διάδικο σε όλες τις διαδικαστικές πράξεις που αφορούν τη συγκεκριμένη ποινική υπόθεση, εκτός αν η πληρεξουσιότητα παρέ­χεται για ορισμένες μόνο από τις πράξεις αυτές. Η γενική πληρεξουσιότητα περιλαμβάνει την άσκηση ενδίκων μέ­σων, εφόσον αυτό μνημονεύεται ρητά.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που απαιτούντην υποχρεωτική παράσταση συνηγόρου, ο κατηγορού-μενος έχει δικαίωμα να παραιτηθεί από το διορισμό τουσυνηγόρου. Η παραίτηση γίνεται κατά τις διατάξεις τηςπαραγράφου 2 και πρέπει να είναι προϊόν της ελεύθε-ρης βούλησης του προσώπου και να μην περιέχει όροή αίρεση. Ο κατηγορούμενος μπορεί να ανακαλέσει τηνπαραίτηση μεταγενέστερα, σε οποιοδήποτε στάδιο τηςποινικής διαδικασίας*.

*όπως προστέθηκε με το άρθρο 52 Ν. 4478/2017.

Social Media